Transformatie Woonzorgcentrum Scheldehof

Transformatie Woonzorgcentrum Scheldehof

Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Inbreiding & herinrichting museum van het Allard Pierson

Inbreiding & herinrichting museum van het Allard Pierson

Nieuwbouw Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen

Nieuwbouw Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen

Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL), Den Haag

Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL), Den Haag

Revitalisatie Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen

Revitalisatie Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen

Vakcollege Eindhoven & Aloysius De Roosten, Eindhoven

Vakcollege Eindhoven & Aloysius De Roosten, Eindhoven

Orthopedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC), Utrecht

Orthopedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC), Utrecht

D&B Vernieuwbouw Edith Stein College, Den Haag

D&B Vernieuwbouw Edith Stein College, Den Haag

Concernlocatie Politieacademie, Apeldoorn

Concernlocatie Politieacademie, Apeldoorn

Cultuurcluster Broederenklooster Zutphen

Cultuurcluster Broederenklooster Zutphen

Zorgwonen 't Kampje, Loenen aan de Vecht

Zorgwonen 't Kampje, Loenen aan de Vecht

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi Breda

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi Breda

Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven

Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven

Kindcentrum De groene Hoeve, Hoogezand-Sappemeer

Kindcentrum De groene Hoeve, Hoogezand-Sappemeer

Academiegebouw Universiteit Leiden

Academiegebouw Universiteit Leiden

Uitbreiding en verbouw Canadese Ambassade, Den Haag

Uitbreiding en verbouw Canadese Ambassade, Den Haag

Bibliotheek Bijzondere Collecties UvA, Amsterdam

Bibliotheek Bijzondere Collecties UvA, Amsterdam