Wie zijn wij?

Atelier PRO is een Haags architectenbureau waar circa 45 bevlogen vakmensen werken aan architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur. Het bureau wordt geleid door architect-directeur Dorte Kristensen en drie partners Mira van BeekKarho Yeung en Paul Vlaar.

Sinds de oprichting in 1976 is atelier PRO uitgegroeid tot een multidisciplinair bureau met een groot vakmanschap en sterke maatschappelijke betrokkenheid. We vertalen wat er om ons heen gebeurt in verrassende, verfijnde en contextuele ontwerpen voor architectuur, stedenbouw en interieur. Dit doen we zelfstandig, maar ook in samenwerking met partners uit andere disciplines. 

Onze thuisbasis is een bijzondere duintuin in de Archipelbuurt van Den Haag. Door deze plek beseffen we hoe belangrijk de kwaliteit van de omgeving is. De locatie inspireert, en het verwezenlijkt het belang dat wij hechten aan de genius loci. Een contextuele benadering van architectuur is vanaf het prille begin onze drijfveer geweest. Vanuit deze beginselen maakt atelier PRO verrassende en grensverleggende architectuur. Het ligt ten grondslag aan onze naam PRO: Plan, Ruimte, Ontwikkeling.

Visie
Onze visie is dat de kwaliteit van de leefomgeving de basis vormt voor mensen om zich te kunnen ontplooien en een fijn leven kunnen leiden.

Ambitie
Onze ambitie is om kwaliteit aan de leefomgeving te voegen door ruimtelijk ontwerp. Door contextgerichte architectuur voor wonen, werken, leren en recreëren.

Strategie
In onze ambitie laten we ons leiden door interesse in en affiniteit met renovatie en herbestemming. Onopgemerkte schoonheid van bestaande gebouwen herkennen en gebruiken levert dikwijls verrassende ontwerpen op. Wij waarderen de historische gelaagdheid van de gebouwde omgeving en vragen ons af: welke kwaliteiten kunnen we behouden en welke kunnen we toevoegen om meerwaarde te creëren?


Portfolio
Van oudsher bestaat onze portfolio uit maatschappelijk vastgoed. Onze visie op onderwijs en zorg heeft zich vertaald in diverse scholen, multifunctionele- en zorginstellingen. Maar ook culturele en publieke gebouwen zoals theaters en culturele centra maken daar deel van uit.

Wij proberen in de toekomst te kijken, onder meer door onderzoek te doen naar de bijdrage van architectuur en stedenbouw aan een duurzame leefomgeving. Daarom speelt doorlopende ontwikkeling van kennis en kunde een grote rol binnen ons bureau. Hoe ziet bijvoorbeeld de schone stad van de toekomst eruit? Met welke nieuwe materialen kunnen wij slimme gevels creëren? Dergelijke vraagstukken zijn voor ons actueel. Onze nieuwsgierigheid en ondernemingsgeest uit zich onder andere in hoge duurzaamheidsscores, toonaangevende strategieën voor onderwijsgebouwen en succesvolle kantoorinrichtingen voor Het Nieuwe Werken.