Wie zijn wij?

Wij zijn grensverleggende, ondernemende architecten. We vertalen wat er om ons heen gebeurt in verrassende, verfijnde en contextuele ontwerpen voor architectuur, stedenbouw en interieur. Dit doen we zelfstandig, maar ook in samenwerking met partners uit andere disciplines.

Atelier PRO is een internationaal opererend architectenbureau waar ruim 50 bevlogen vakmensen werken aan architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur en bouw- en kostenmanagement. Het bureau wordt geleid door 2 directeuren: Dorte Kristensen, en Ernstjan Cornelis. Sinds de oprichting in 1976 is atelier PRO uitgegroeid tot een multidisciplinair bureau met een groot vakmanschap en sterke maatschappelijke betrokkenheid. Onze thuisbasis is een bijzondere duintuin in de Archipelbuurt van Den Haag. Deze locatie maakt ons wie wij zijn, want het verwezenlijkt het belang dat wij hechten aan de genius loci. Een contextuele benadering van architectuur is vanaf het prille begin onze drijfveer geweest en is het nog steeds. Vanuit deze beginselen maakt atelier PRO verrassende en grensverleggende architectuur. Het ligt ten grondslag aan onze naam; PRO = Plan, Ruimte, Ontwikkeling.

Voor ons is de kwaliteit van de leefomgeving de basis voor mensen om zich te kunnen ontplooien. Het is dan ook geen toeval dat een groot deel van ons portfolio uit maatschappelijk vastgoed bestaat. Onze visie op onderwijs en zorg heeft zich vertaald in diverse scholen, multifunctionele- en zorginstellingen. Maar ook culturele en publieke gebouwen zoals theaters en culturele centra maken daar deel van uit.

Onze inzet om de leefomgeving te verbeteren vertaalt zich ook in een grote interesse en affiniteit met renovatie en herbestemming. Onopgemerkte schoonheid van bestaande gebouwen herkennen en gebruiken levert dikwijls verrassende ontwerpen op. Wij waarderen de historische gelaagdheid van de gebouwde omgeving en vragen ons af: welke kwaliteiten kunnen we behouden en gebruiken om meerwaarde te creëren?

Wij proberen in de toekomst te kijken, onder meer door onderzoek te doen naar de bijdrage van architectuur en stedenbouw aan een duurzame leefomgeving. Daarom speelt doorlopende ontwikkeling van kennis en kunde een grote rol binnen ons bureau. Hoe ziet bijvoorbeeld de schone stad van de toekomst eruit? Met welke nieuwe materialen kunnen wij slimme gevels creëren? Dergelijke vraagstukken zijn voor ons actueel. Onze nieuwsgierigheid en ondernemingsgeest uit zich onder andere in hoge duurzaamheidsscores, toonaangevende strategieën voor onderwijsgebouwen en succesvolle kantoorinrichtingen voor Het Nieuwe Werken.