Zorgwonen 't Kampje, Loenen aan de Vecht

Succesvol experiment


‘Bejaardenhuis een 2e jeugd’

Zorgwonen 't Kampje, Loenen aan de Vecht

’t Kampje is een gebouw uit 1967 dat al 48 jaar in gebruik is als verzorgingshuis voor ouderen. In combinatie met onderhoudswerkzaamheden wordt het object geschikt gemaakt voor individuele woningen tbv ouderenhuisvesting. In korte tijd is middels een werkatelier, inspiratiedagen en gesprekken een toekomstbestendig concept ontwikkeld dat inspeelt op zowel de bewonerswensen als de leefbaarheid in Loenen. 

Experiment
Het is het nieuws van de dag. In het kader van “scheiden van wonen en zorg” dreigt sluiting voor het ene na het andere verzorgingshuis. Daardoor moeten veel kwetsbare ouderen gedwongen verhuizen naar een ander zorghuis of weer zelfstandig gaan wonen. Habion wil deze gebouwen behoeden voor de slopershamer en nieuw licht en leven inblazen. Met dit doel zijn zij een experiment gestart met de naam ‘Bejaardenhuis een 2e jeugd’ waarbij ze in samenwerking met studenten van de Academie van Bouwkunst van Amsterdam onderzoek gedaan hebben hoe de bestaande panden vernieuwd kunnen worden met het oog op de toekomst.


Werkatelier
Het project is gestart met een werkatelier met Sjors Onneweer en Marije Brans op locatie van 8 weken waarbij vooral de dialoog met de bewoners, de buurt en het personeel aangegaan is om ieders wens boven de tafel te krijgen. Tevens werd bekeken hoe het traditionele bejaardenhuis veranderd kan worden in een gebouw waar ouderen gewoon huur betalen voor hun appartement en zorg en andere dienstverlening naar believen kunnen inkopen. En daarnaast of het gebouw meer dan nu een rol kan vervullen in het behoud van de leefbaarheid in een buurt of plaats, waar instanties als overheid, banken en detailhandel zich terugtrekken.

Habion doet dit experiment op vier plekken. Drie daarvan zijn bestaande zorghuizen, één is een nieuwbouw locatie in Amsterdam.

De eerste successen zijn inmiddels geboekt; binnen de vastgestelde risicokaders zijn voor de vier experimenten verschillende resultaten ontstaan. Met de ontwikkelde methodes is het mogelijk om in relatief korte tijd tot duurzame oplossingen te komen voor alle overige verzorgingshuizen. Een ontwikkeling die ook nauw gevolgd wordt door de politiek. 

t’ Kampje
Het zorgwooncomplex t’Kampje in Loenen aan de Vecht, één van die experiment-locaties is gebouwd in de jaren '60 en heeft 2 woonlagen. Het gebouw ligt dichtbij het centrum van het dorp, maar keert zich er tegelijkertijd geheel vanaf. De ingang bevindt zich aan de andere kant en ligt verborgen van de weg en voor passanten. Ook in dit gebouw is er sprake van de karakteristieke problemen die veel verzorgingscomplexen kenmerken. Lange donkere gangen, slecht gebruik van de buitenruimtes en een slechte verbinding met de buurt.


Verbinding

Om een goede verbinding met de buurt te verkrijgen is er een aantal nieuwe ingangen gemaakt, waardoor het gebouw feitelijk wordt omgedraaid en zich meer naar het dorp richt. Zo ontstaat er een publieke kant en tegelijkertijd een rustig binnenhof aan de binnenzijde van het gebouw. Zo hebben de bewoners aan één zijde rust en tegelijkertijd een snelle route naar het dorp en de supermarkt. De nieuwe hoofdentree is zo geplaatst dat het op het meest donkere punt in het gebouw licht naar binnen brengt en ruimte geeft waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Door het wegvallen van een aantal zorgfuncties is er ruimte ontstaan waar ondernemers zich kunnen vestigen. Zo heeft de lokale bibliotheek een nieuwe locatie en komt er een fysiotherapeut en een kapper in het gebouw. Zo richt het gebouw zich meer naar de buurt en ontstaat er meer interactie tussen de buurt en de bewoners. 

Zelfstandige woonruimte
Om ruimte te maken voor alle aanpassingen worden er 8 appartementen opgeheven. De overige 71 appartementen worden voorzien van eigen kookgelegenheid om te voldoen als zelfstandige woonruimte. Zorg en dienstverlening zijn naar wens af te nemen en verschillende doelgroepen wonen grotendeels gemengd in het gebouw. Hiermee wordt meer variatie geboden in betaalbaarheid. Ook zijn er mogelijkheden om tijdelijk te wonen, middels ‘kom logeren’ of een zorghotel. Daarnaast kunnen de bewoners gebruik maken van uitgebreide gezamenlijke voorzieningen in het gebouw zoals een dagbestedingsruimte, bad-/ wasruimten en open woonkeukens om elkaar te ontmoeten, samen te koken of familie te ontvangen. 

Experiment geslaagd!
Het plan draagt fors bij aan de beoogde doelstellingen van de experimenten in termen van maatschappelijk rendement. Het project bewijst niet alleen dat bestaand vastgoed nog veel potentie heeft, maar ook dat het kan fungeren als vangnet voor alle buurtfuncties die vandaag de dag uit hun gebouw worden gezet of een te hoge huur moeten betalen vanwege niet passende nieuwbouw.

In de nieuwe situatie, na renovatie, is ’t Kampje een woongebouw geworden met reuring en ruimte voor ontmoeting. Een prettige woonomgeving om nog jaren met veel plezier te blijven wonen. 

Bekijk de promofilm Kom wonen in 't Kampje

 

 

 

 

 

 

  • Exterieur
  • Exterieur
  • Bibliotheek
  • Bibliotheek
  • Gemeenschappelijke ruimte
  • Gemeenschappelijke ruimte
  • Woonkamer
  • Oude & nieuwe situatie
  • Situatie