CBS Geuzenschip, Brielle

Karakteristieke elementen


identiteit teruggebracht

CBS Geuzenschip, Brielle

In 2006 heeft atelier PRO een stedenbouwkundige studie gemaakt voor het zuidelijke kwartier binnen de stadswallen van Brielle. Een belangrijk onderdeel hiervan was het onderzoeken van de ruimtelijke mogelijkheden voor de twee basisscholen en de twee scholen voor speciaal onderwijs, die zich in dit beschermd stadsgezicht bevinden. Het plan gaf handvatten voor de structurering van de openbare ruimte, onder andere door het versterken van de zichtlijnen op de stadswal.  De visie op het parkeren en de logistiek rondom de scholen is bij de bouwkundige opgave verder uitgewerkt. 
Een aantal jaren later is uit deze studie de opdracht voortgekomen voor de verbouwing van de Christelijke Basisschool Het Geuzenschip. De bestaande Meester Ewoutschool die op hetzelfde terrein staat, wordt gesloopt om plaats te maken voor de door atelier PRO ontworpen nieuwbouw, Basisscholen binnenstad. In de koppeling van beide scholen worden een aantal algemene functies gedeeld, waaronder sportfaciliteiten, aula en een BSO.


Bij de renovatie van het uit 1931 daterende schoolgebouw van Basisschool Het Geuzenschip, heeft atelier PRO vooral de oorspronkelijke identiteit proberen terug te brengen. Verstorende onderdelen als verlaagde systeemplafonds en tussenwandjes zijn verwijderd en karakteristieke elementen waar mogelijk hersteld of teruggebracht in nauw overleg met de Dienst Monumentenzorg. Zo zijn er speciaal voor dit project wandtegels gebakken die precies aansluiten bij het aanwezige tegelwerk. De belangrijke nissen in de gang zijn hersteld en laten weer daglicht toe; wat een verademing! Ze worden nu gebruikt als garderobe en extra studieplekken.

Veel energie is gestoken in het onzichtbaar wegwerken van de installaties en het aanbrengen van ‘verstandige isolatie’ als extra dun dubbelglas en het isoleren van de onverwarmde zoldervloer. We hebben de school erg blij gemaakt met het behoud van de opslagruimte onder het pannendak.

 • Allard de Goeij
  Gang
 • Allard de Goeij
  Gang
 • Allard de Goeij
  Gang
 • Allard de Goeij
  Gang
 • Allard de Goeij
  Klaslokaal