Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi Breda

Een groene loper


voor structuur en karakter

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi Breda

Ten noorden van station Breda, net binnen de centrumring, in de multi-culturele wijk Doornbos-Linie ligt een schoolgebouw van architect Frans Oomes daterend uit 1973. Het is een 1-laags gebouw met twee parallelle vleugels waarin 7 karakteristieke klaslokalen met op de koppen het voormalige speellokaal respectievelijk de gymzaal. Beide vleugels zijn tweemaal met elkaar verbonden waardoor een patio is ontstaan. Het gebouw staat rondom in het groen.

Het gebouw is geen monument noch staat het op de nominatie dit te worden. Het is opgetrokken uit grijze betonsteen die in die tijd veel werd gebruikt. In de loop der tijd zijn er meerdere verbouwingen geweest, noodlokalen voorzien en als laatste is er een Mytylschool gehuisvest geweest. Daarna heeft het een jaar leeg gestaan. Zo troffen we het eind 2015 aan, met veel achterstallig onderhoud. Coöperatie Breedsaam gaf atelier PRO opdracht om te bestuderen of het gebouw naar de huidige eisen van modern onderwijs vertaald kon worden en passend voor de 9-klassige islamitische bassischool Okba ibnoe Nafi. De school gaat uit van klassikaal onderwijs en voor de rust van de scholieren tijdens de lessen is bereikbaarheid van wc’s vanuit de lokalen een must. Verder zijn een gebedsruimte en een bibliotheek aan het programma toegevoegd.


Belangrijke ingreep is het introduceren van een as die entree, gebedsruimte en patio met elkaar verbindt. De groene loper. Deze zone begint vanaf de stoep in de vorm van bestrating, neemt het bestaande brievenbuselement mee en de entree wordt getransformeerd tot een karakteristiek beeldbepalend volume. Hierin ligt onder andere de nieuwe entree en wordt je blik, op de plaats van de patio pui, vastgehouden door een fraai scherm. Vanaf hier kun je kiezen naar welk lokaal je gaat en kijk je verder naar de patio en de gebedsruimte. Voor het entreevolume is de kleur groen gekozen. Groen is eveneens de accentkleur in het interieur. Rust voert de boventoon in het interieur en is vertaald naar het gebruik van veel wit, met groene accenten en hout accenten. 

“Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra”, zo luidt de subtitel van de Scholenbouwatlas. Deze school in Breda lijkt hiervan een praktijkvoorbeeld te zijn. De ambitie van het schoolbestuur was om Frisse School B te halen en het interieur op te frissen dat verder gaat dan alleen een schilderbeurt. Dit in combinatie met het helder benoemen van de kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw, zoals overmaat, de patio en als derde de introductie van de groene loper. Deze drie zaken maken dat er een gebouw staat dat de komende twintig jaren weer vooruit kan.


publicaties

Omarm de beperkingen van het bestaande Architectenweb 2016 p 40-45

Lees ook de blog over de opening op 31 maart 2017.

 

  • Bestaande situatie
  • De bibliotheek
  • De gang
  • Overzicht bestaande situatie
  • Situatie met groene loper