De Meerpaal, Dronten

Flexibel en Dynamisch


Integratie van functies in een open ruimte

De Meerpaal, Dronten

De Meerpaal in Dronten is het gebouwde manifest waarmee architect Van Klingeren in de jaren zestig stelling nam tegen de ver doorgevoerde functiescheiding in de ontwerppraktijk van die tijd. Hij bracht niet alleen uiteenlopende activiteiten in één gebouw bijeen, hij zag er ook bewust van af om ze binnen dat gebouw van elkaar te scheiden. In de praktijk hield die opzet maar kort stand. De gemeenteraad van Dronten besloot tot sloop. In overleg met de rijksbouwmeester werd een meervoudige opdracht uitgeschreven voor een nieuw theater/muziekschool, creativiteitsruimten en een vergadercentrum, waarbij de toch mogelijkheid van hergebruik van de Meerpaal werd opengehouden.

Het winnende plan van atelier PRO voorziet in verbouwing en gedeeltelijk nieuwbouw in plaats van sloop.
Zo blijft de Meerpaal traceerbaar als beeldmerk van de Nederlandse architectuur uit de tweede helft van de twintigste eeuw, zij het aangepast aan de huidige stedenbouwkundige situatie en gericht op het gebruik van nu.

Stedenbouwkundig is van het complex en het huidige plein een geheel gemaakt: een overdekt plein achter een glaswand die bij mooi weer kan worden opengeschoven.

Opnieuw is integratie van functies uitgangspunt maar wel op een manier dat de functies elkaar niet in de weg zitten. Karakteristieke elementen van het ontwerp van Van Klingeren werden weer zichtbaar gemaakt: de glazen doos, het door zes kolommen gedragen dak en het ovale volume van de voormalige open theaterzaal. Dit ovale volume is nu een gesloten bioscoop met bovenop een terras dat via loopbruggen, als een soort ‘knooppunt’, de verschillende functies binnen het gebouw met elkaar verbindt. Nieuwe bouwdelen, zoals het theater, de muziekschool en de bibliotheek, staan - geheel in de geest van het oorspronkelijke gebouw – als losse blokken rond het overdekte en enigszins verdiepte binnenplein. Het gehandhaafde dak van Van Klingeren zorgt als vanouds voor de visuele eenheid en samenhang.

De duurzaamheidsmaatregelen in dit project hebben geleid tot een gemiddelde GPR score van 8.1

 

publicaties

de Architect, 2005 #7, p46-51
Archis, 1998, Nr 5, p52-57

 • Peter de Ruig
  avondopname plein
 • Peter de Ruig
  baksteen gevel
 • Peter de Ruig
  detail baksteen gevel
 • Peter de Ruig
  straatbeeld
 • Peter de Ruig
  nachtopname
 • Peter de Ruig
  zicht naar plein
 • René Souverijn
  openbaar plein
 • René Souverijn
  openbaar plein
 • René Souverijn
  mensen ontmoeten elkaar op openbaar plein
 • Peter de Ruig
  interieur
 • Peter de Ruig
  restaurant met piano
 • Peter de Ruig
  restaurant
 • Peter de Ruig
  bar
 • Peter de Ruig
  theaterzaal
 • Peter de Ruig
  leescafé
 • Peter de Ruig
  leescafé
 • Peter de Ruig
  bibliotheek
 • Peter de Ruig
  bibliotheek
 • Peter de Ruig
  bibliotheek
 • Peter de Ruig
  bibliotheek
 • René Souverijn
  meisje in bibliotheek
 • Peter de Ruig
  bibliotheek
 • Jan Versnel
  oude situatie