Interieur Gemeentehuis Bronckhorst, Hengelo

Licht, lucht en transparant


duurzame variant van HNW

Interieur Gemeentehuis Bronckhorst, Hengelo

Op 1 januari 2005 zijn vijf kleine gemeenten, ca een veertigtal dorpen, in de Gelderse Achterhoek samengevoegd en omgedoopt tot één gemeente met de naam Bronckhorst. Atelier PRO ontwierp het nieuwe gemeentehuis inclusief interieur. Het is een licht, open en transparant gemeentehuis met daarin een duurzame variant van Het Nieuwe Werken. Het omringende unieke Gelderse landschap bood inspiratie voor de architectonische vormentaal.


Looplijnen, zichtlijnen en oriëntatie vormen samen het uitgangspunt voor het ontwerp. De centrale as die aan weerszijde twee kantoorvleugels verbindt, dient als het hart van het gebouw. Het is een transparante intermediair die vele zichtlijnen mogelijk maakt aan de hand van glazen puien, grote vensters, een loopbrug en direct aangrenzende openbare ruimten, zoals de Raadzaal en het restaurant. Openbaarheid van bestuur is hier heel letterlijk genomen. Bij speciale gelegenheden kan de wand tussen de raadzaal en de hal helemaal worden opengeschoven. Ook staat er in het centrale hart van de hal ten hoogte van publieke balies een lange stamtafel die wordt gebruikt als wachtruimte, informele werkplek of ontmoetingsplek.


Open werkvloer
In de bakstenen volumes liggen de kantoren, ingericht volgens het Het Nieuwe Werken. De toegangen zijn subtiel weggewerkt, waardoor de veiligheid op een onopvallende manier is gewaarborgd. Het interieur van de kantoren biedt een open werkvloer met een variatie aan werkplekken. Communicatiewerkplekken en administratiewerkplekken zijn vermengd met afgesloten concentratiewerkplekken. Wij hebben zelf flexibel te gebruiken (hybride) werkplekken ontwikkeld waar in groepen kan worden gewerkt, of die juist als concentratiewerkplek kan worden gebruikt. Variatie en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden.

Zonering
De afwisseling van type werkplekken moet echter wel overzichtelijk blijven. Men moet geconcentreerd kunnen werken. Daartoe is een goede zonering belangrijk;
een geleidelijke overgang van dynamische zones naar stiltezones. Onvermijdelijke herriemakers als trappen, lockers, pantry's en toilet zijn geen bron van ergernis, maar geconcentreerd bij de ingang van de afdeling. Een belangrijke ontmoetingsplek is 'de woonkamer' waarvan er meerdere van zijn verspreid door het kantoorlandschap.
Ze zijn herkenbaar een keukentafel, kapstok, postpunt en een prikbord voor de geboortekaartjes. Het blijkt in de praktijk een welkome onderbreking van de werkplekopstellingen en een belangrijk oriëntatiepunt.

Workshops
Kleur- en materiaalgebruik zijn gebaseerd op het inspiratiepalet dat in workshops met een delegatie van de werknemers tot stand is gekomen. Passend bij het concept van het gebouw en de wensen van de gebruikers is gekozen voor natuurlijke materialen en rustige, warme, lichte kleuren. Ze zorgen voor een even doelmatige als inspirerende achtergrond. Tevens heeft ieder domein een herkenbare, eigen identiteit.

In de kantoorvleugels is gezocht naar een optimale positie van de open delen. Lage beglazing is voor daglicht niet effectief en vanuit thermisch oogpunt niet gewenst. Maar door relatief smalle raamopeningen tot de vloer te laten lopen, hebben medewerkers meer uitzicht en meer contact met buiten. Het lange strijklicht reikt bij laagstaande zon op de lichte vloerafwerking tot ver in het interieur.


publicaties

KTIRIO #6, 2012, p 54-61
Detail 2011 #11, 2011, p1244-1249

Architectuur in Nederland Jaarboek 2010 2011, p50-53, NAi Uitgevers

De Architect #41, p26-41, juni 2010, SDU Uitgevers

Architectuur NL #2 2010, p22-27

PI, augustus-september 2010 #4, jaargang 21, p20-23

Andere projecten met nieuwe werkomgevingen

Atelier PRO heeft veel ervaring met kantoren inrichten als nieuwe werkomgevingen. Onder meer het gemeentehuis in Zeist, het Stadhuiskwartier in Deventer maar ook de regiokantoren van netbeheerder Enexis zijn zo ontworpen en gerealiseerd. Lees ook onze visie op de nieuwe 'werken'lijkheid.

 • Petra Appelhof
  hal
 • Petra Appelhof
  hal
 • Hans Morren
  raadzaal
 • Petra Appelhof
  daglicht
 • Petra Appelhof
  tafel in hal
 • Arjen Schmitz
  hal
 • Petra Appelhof
  restaurant
 • Hans Morren
  restaurant
 • Hans Morren
  restaurant
 • Arjen Schmitz
  vide
 • Arjen Schmitz
  luiken
 • Arjen Schmitz
  werkplekken
 • Arjen Schmitz
  werkplekken
 • Petra Appelhof
  lunchlafel
 • Arjen Schmitz
  huiskamer
 • Joeri van Beek
  werkplekken
 • Hans Morren
  lunchtafel
 • Petra Appelhof
  cubicles
 • Hans Morren
  cubicles
 • Joeri van Beek
  koffieruimte
 • Petra Appelhof
  politieke huiskamer