Landschap Gemeentehuis Bronckhorst, Hengelo

geïnspireerd


door omringend Gelders landschap

Landschap Gemeentehuis Bronckhorst, Hengelo

Het landschap van de Gemeente Bronckhorst wordt gekenmerkt door gerende en geknikte lijnen, enken en brinken. Het bouwvolume is geïnspireerd door dit lijnenspel.


De locatie van het nieuw gemeentehuis bevindt zich aan de rand van Hengelo Gelderland, één van 43 dorpen en buurtschappen waaruit de Gemeente Bronckhorst bestaat. In het weidelandschap staan twee geknikte volumes die verbonden door een licht atrium het gemeentehuis vormen. Een grote raam markeert de raadzaal zodat de vergaderactiviteiten van de raad duidelijk zichtbaar zijn vanaf de Rondweg.

Het basisidee achter het ontwerp van de buitenruimte behorend bij het gemeentehuis, is dat deze in het bestaande weiland komt te liggen. Op deze manier maken we een zo neutraal mogelijke aansluiting op de omgeving. Het landschappelijke karakter wordt doorgezet tot aan de gevels van het gebouw: de schapen grazen voor de ramen.


Het gemeentehuis wordt ontsloten via een licht hellend voorterrein. Hierlangs parkeren de bezoekers. Aan de westkant van het gebouw is een verdiept parkeerterrein gelegen, waar de medewerkers tussen de bomen parkeren. De verdiepte ligging van het parkeerterrein zorgt ervoor dat er te allen tijde zicht blijft op de weide.

Het bestaande hoogteverschil tussen het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de locatie wordt licht geaccentueerd, waardoor het gebouw op een heuvel komt te liggen. Deze heuvel wordt gebruikt om het regenwater van het dak af te voeren naar de lager gelegen wadi’s.

Het gebouw in het weiland wordt naar de omgeving toe verzacht door verschillende soorten bomen. De boomkeuze hebben we laten afhangen naar de wensen die er zijn voor een goed foerageergebied van de steenuil die in de omgeving voorkomt.

publicaties

KTIRIO #6, 2012, p 54-61
Detail 2011 #11, 2011, p1244-1249

Architectuur in Nederland Jaarboek 2010 2011, p50-53, NAi Uitgevers

De Architect #41, p26-41, juni 2010, SDU Uitgevers

Architectuur NL #2 2010, p22-27


Prijzen en nominaties

- Nominatie Bouwpluim 2010
- Green Good Design Award 2010
- Nominatie BNA Gebouw van het Jaar 2010
- Nominatie Contractworld award 2010
- Nominatie Architectuur Prijs Achterhoek 2010

 • Petra Appelhof
  het gemeentehuis tussen de vee
 • Petra Appelhof
  de luiken
 • Petra Appelhof
  ingang
 • Paul Kozlowski
  tussen de bomen
 • Joeri van Beek
  bomen
 • Joeri van Beek
  struiken
 • Mira van Beek
  bomen
 • Mira van Beek
  vanuit het gebouw
 • atelier PRO
  situatie