Paul Vlaar (1976) is projectleider bij atelier PRO.

Sinds 2007 werkt hij aan diverse grote en kleinere projecten. Op dit moment (2018) heeft Paul het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag, de uitbreiding Metis Montessori Lyceum in Amsterdam en Research Diagnostisch Centrum van het VUmc Amsterdam onder handen. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt aan het Pleincollege in Eindhovenherontwikkeling WTC The Hague, Gemeentehuis BronckhorstMFA de Statie in Sas van Gent en onderwijspark Ezinge, Meppel.


Tijdens zijn studie aan de TU in Delft is de interesse voor de technische kant van architectuur ontstaan. Vandaar dat hij naast architectuur ook is afgestudeerd bouwtechnologie. In zijn huidige werkzaamheden komt dit ook naar voren. Hij zorgt voor de afstemming en integratie van constructie, installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Dit doet hij veelal vanaf het DO.Tijdens de bouw ziet hij toe op de kwaliteit van uitvoering en overlegt veelvuldig met aannemers over toe te passen materialen en methodieken.