Paul Vlaar (1976) is sinds 1 januari 2019 zakelijk partner bij atelier PRO en verantwoordelijk voor uitvoering en financien.

Bij atelier PRO heeft Paul Vlaar zijn ervaring en kennis uitgebouwd als projectleider. 

Sinds 2007 werkt hij aan diverse grote en kleinere projecten. Op dit moment (2018) heeft Paul de projectleiding over het Research Diagnostisch Centrum van het VUmc Amsterdam . Hiervoor heeft Paul onder andere gewerkt aan de uitbreiding Metis Montessori Lyceum in Amsterdam en het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag, Pleincollege in Eindhoven, herontwikkeling WTC The Hague, Gemeentehuis Bronckhorst, MFA de Statie in Sas van Gent en onderwijspark Ezinge, Meppel.


Tijdens zijn studie aan de TU in Delft is de interesse voor de technische kant van architectuur ontstaan. Vandaar dat hij naast architectuur ook is afgestudeerd in bouwtechnologie. In zijn huidige werkzaamheden komt dit ook naar voren. Hij zorgt voor de afstemming en integratie van constructie, installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Dit doet hij veelal vanaf het DO. Tijdens de bouw ziet hij toe op de kwaliteit van uitvoering en overlegt veelvuldig met aannemers over toe te passen materialen en methodieken.