Interieur uitbreiding Metis Montessori Lyceum Amsterdam

Een school in het Oosterpark

les krijgen met uitzicht op het groen

Bekijk de afbeeldingen

Interieur uitbreiding Metis Montessori Lyceum Amsterdam

In opdracht van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam werkt atelier PRO aan de uitbreiding van het bestaande en in 2013 geheel gerenoveerde schoolgebouw in het Oosterpark aan de Mauritskade 58. Het Metis Montessori Lyceum (MML) krijgt naast de monumentale 19e eeuwse bestaande school een geheel nieuwe uitbreiding met aula, kleedlokalen, fietsenstalling en 3 verdiepingen onderwijsruimten. Naast het bouwkundige ontwerp voor deze uitbreiding is atelier PRO ook gevraagd om een passend interieurontwerp te maken voor het nieuwe schoolgebouw.

Visie van het MML
Op het MML kunnen leerlingen terecht voor alle niveaus van mavo tot en met vwo. Een school die haar leerlingen wil opleiden tot wereldburgers, met aandacht voor de kansen en talenten van individuele leerlingen. In lijn van de Montessori gedachte heeft de school ervoor gekozen om in de uitbreiding veel ruimte te maken voor open ontmoetingsruimten.

De school moet een ruimte zijn waar iedereen elkaar persoonlijk kent en elkaar makkelijk kan aanspreken. Daarnaast is er een groeiend besef dat de school niet de enige plaats is waar men kennis opdoet. Een leven lang leren betekent dat veel mensen ook buiten school ruimten moeten krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven.


Veranderingen in de onderwijshuisvesting

Veranderingen in het onderwijs zijn aldoor. En dat is niet verbazingwekkend, immers de maatschappij verandert snel en het onderwijs verandert mee. Kennisdeling en het faciliteren van inspirerende ontmoetingen komen steeds meer centraal te staan. De kwaliteit van het interieur is daarbij bepalend. De interactie tussen gebouw en gebruiker heeft een grote invloed op gedrag en leerprestaties. Dus het schoolgebouw en de inrichting daarvan zijn bij uitstek de dragers van een passende schoolcultuur. Het interieur moet zijn gebruikers  - de leerlingen en de docenten – koesteren en tegelijkertijd het ‘schoolbedrijf’ in staat stellen om gemakkelijk aan te passen aan nieuwe kansen, nieuwe processen en lesmethoden. Bovendien moet de school – en met name het interieur waar mensen toch verblijven – een representatieve weergave zijn van de identiteit van de organisatie. De aantrekkelijkheid van het interieur bepaalt voor een groot deel ook de duurzaamheid ervan.

Klik HIER voor de volledige tekst over het project 

 

METIS MONTESSORI LYCEUM IN DE MEDIA
Omarm de beperkingen van het bestaande Architectenweb 2016 p 40-45

 

  • aula aan het park
  • begane grond
  • leerplein 1e verdieping
  • 2e verdieping
  • leerplein 1e verdieping
  • kleuren en materialen
  • kleuren en materialen