Uitbreiding Metis Montessori Lyceum Amsterdam

Een school in het Oosterpark

les krijgen met uitzicht op het groen

Bekijk de afbeeldingen

Uitbreiding Metis Montessori Lyceum Amsterdam

In opdracht van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam werkt atelier PRO aan de uitbreiding van hun bestaande en geheel gerenoveerde schoolgebouw in het Oosterpark aan de Mauritskade 58.

Dit schoolgebouw is altijd voor kinderen uit Amsterdam Oost bestemd geweest. Opvoeding en het Oosterpark zijn van oudsher met elkaar verbonden; dat wil de opdrachtgever graag zo houden. In 1904 verrees de Hoogere Burgerschool met 'vijfjarigen cursus' aan het prille Oosterpark. Het gebouw van architect Leguyt heeft sinds die tijd altijd dienst gedaan als middelbare school, ook wel bekend onder de naam Amstellyceum. Sinds augustus 2013 huist het Montessori Lyceum in het pand. Atelier PRO heeft het gehele pand grondig verbouwd en gerenoveerd.

‘Verdubbeling’ van het Oosterpark
Het bestaande schoolgebouw bestaat uit een carré rond een grote plataan en ligt aan de rand van het Oosterpark in Amsterdam. Stadsdeel Oost werkt aan een grote renovatie, Verdubbeling Oosterpark, een ontwerp van Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, waardoor de school in de toekomst geheel in het groen ligt.


Het noordelijke en zuidelijke deel van het Oosterpark zijn nu heel verschillend van elkaar. Het zuidelijke is groen en open, in het noordelijke deel staan gebouwen, waaronder het Metis Montessori Lyceum. Dit deel is veel minder publiek toegankelijk en er is minder groen. Het idee is dit deel meer open te maken waardoor het Oosterpark als het ware verdubbeld wordt. De huidige hekken van het privé terrein rond de school gaan weg en er komt meer openbaar groen, waar mogelijk met gras tot aan de gevel.


Aanbouw
Het Metis Montessori Lyceum is een school voor VWO, HAVO en MAVO en heeft nu ongeveer 700 leerlingen. De school wil doorgroeien naar ruim 900 leerlingen. Het huidige gebouw is daarvoor te klein en renovatie alleen is niet genoeg. Op dit moment onderzoekt atelier PRO daarom samen met de school en het stadsdeel Amsterdam Oost de mogelijkheden voor een aanbouw aan dit bijzonder historisch gebouw.

De stedenbouwkundige uitgangspunten bepalen dat de footprint van de aanbouw maximaal 900 m2 mag zijn, met een volume van maximaal 4 lagen. Randvoorwaarden voor het ontwerp zijn:

 • Optimale interne aansluiting aanbouw aan bestaande school;
 • Nieuwe relatie tussen school en park én aansluiting park tot aan Mauritskade mogelijk maken;
 • Zichtbaarheid nieuwe deel van de school vanaf Mauritskade;
 • Behoud monumentale plataan op patio;
 • Behoud monumentale conciërgewoning;
 • Aandacht voor een goede logistiek van leerlingenstromen.


Omkering
De gebouwen aan de Mauritskade hadden vroeger ook een ingang in het park. Die zijn inmiddels allemaal afgesloten. Ook het Metis Montessori Lyceum staat nu met de rug naar het park; de lesruimten zijn allemaal op de stad georiënteerd. Met de uitbreiding wil de school de entree niet alleen logistiek beter organiseren maar ook de ligging aan het park optimaal benutten. Gekeken wordt of de ingang naar het park weer open kan. Deze ‘omkering’ geeft de school de mogelijkheid om lesruimten te laten uitkijken over het park.

METIS MONTESSORI LYCEUM IN DE MEDIA

Monumentale Metis Montessori Lyceum Amsterdam krijgt behoorlijke uitbreiding Stedebouw juni 2017 
Omarm de beperkingen van het bestaande Architectenweb 2016 p 40-45 
Menselijke botresten gevonden in Oosterpark Het Parool

  Zuidgevel park (atelier PRO)
  Zuidgevel
 • Noordgevel entree park (atelier PRO)
  Noordgevel
 • Noordgevel patio (atelier PRO)
  Noordgevel patio
 • Receptie (atelier PRO)
  Interior receptie
 • Mauritskade 58
  Mauritskade 58
 • Mauritskade 58, met rechts de ingang naar het Oosterpark
  Mauritskade 58, met rechts de ingang naar het Oosterpark
 • Oosterpark naar ontwerp van Springer
  Oosterpark naar ontwerp van Springer
 • Visie verdubbeling Oosterpark, beeld: Buro Sant en Co.
  Visie verdubbeling Oosterpark, beeld: Buro Sant en Co.
 • Ontwerp verdubbeling Oosterpark, beeld: Sant en Co.
  Ontwerp verdubbeling Oosterpark, beeld: Sant en Co.
 • Ontwerp verdubbeling Oosterpark, beeld: Sant en Co.
  Ontwerp verdubbeling Oosterpark, beeld: Sant en Co.
 • Volume studies uitbreiding (atelier PRO)
  volumestudiesuitbreiding
 • Gebouw los in de ruimte (atelier PRO)
  gebouwlosinderuimte
 • Logistiek leerlingenstromen (atelier PRO)
  logistiek-leerlingenstromen