Interieur Meander Medisch Centrum, Amersfoort

healing environment


tot op het kleinste detail

Interieur Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Met het genezingsproces van de patiënt in gedachte is het interieur van Meander Medisch Centrum vormgegeven. Een rustgevende omgeving die bijdraagt aan het herstel. Soms spreekt men hier ook wel over als ‘healing environment’. Deze leefomgeving voor de patiënten en bezoekers heeft verschillende schaalniveaus. De parkachtige omgeving rond het gebouw. De stedelijke binnenruimten zoals de Laan en de Pleinen. De bouwmassa’s met de afzonderlijke functies zoals de Verpleegafdelingen met de ‘huiskamers’ en de Poliklinieken. En tenslotte de individuele kamers van de patiënten. Elke schaal heeft een eigen karakter. Er zijn enerzijds de verschillen die passen bij de mate van beslotenheid en intimiteit maar anderzijds ook overeenkomsten die de samenhang weer onderstrepen.

Een van de overeenkomsten tussen alle binnenruimten is het principe dat materialen de eigen aard tonen in het beeld. Hout is hout, baksteen is baksteen, keramiek is keramiek, metaal is metaalkleurig, stuc is gipswit, en bamboe is bamboe. Deze natuurlijke kleurtinten brengt rust en evenwicht. Alleen als er een accent nodig is worden daadwerkelijk kleuren ingezet. Bijvoorbeeld de balies zijn altijd groen met een verlicht front. De Verpleegafdelingen en wachtruimten hebben warme kleuraccent. Entrees van Verpleegafdelingen en Poliklinieken hebben een signaalkleur die de oriëntatie bevordert. In het Meander geen veld van gelijkmatig verdeelde tl-balken met levenloos wit licht. Verlichtingsarmaturen zijn bij voorkeur weggewerkt en geven indirect licht die vooral de ruimtelijkheid ondersteund en het daglicht aanvult of ’s avonds vervangt. Bepaalde plaatsen binnen het gebouw krijgen een grotere licht intensiteit terwijl ander juist een meer getemperd licht hebben. In combinatie met het altijd wisselende daglicht geeft dat een subtiele levendigheid. De nadruk komt zo te liggen op ruimten die door de verlichting worden geaccentueerd. Licht en kleur leidden bezoekers en patiënten op een vanzelfsprekende wijze door Meander. Licht, materialen en kleur brengen zo rust en sfeer in het gebouw.

De sfeer van de Laan en de pleinen
De Laan en de pleinen hebben een openbaar karakter met buitenstraatmeubilair en een grijs genuanceerde tegelvloer met de uitstraling van hardsteen. Het patroon van het tegelwerk geeft de loopzone aan. Net als buiten is het metselwerk in de Laan rood genuanceerd terwijl pleinen en patio’s wit metselwerk hebben. Ook straatnaamborden bij de verschillende ruimten en de huisnummering bij de entrees van de Verpleegafdelingen etc.   verwijzen naar het karakter van de straat. Een bijzonder plaats neemt de Brink in, de plaats waar bezoekers, patiënten en medewerkers kunnen lunchen met aan de ene kant zicht op het landschap en aan de andere kant zicht op de Laan.  Het wachten voor bezoekers van de polikliniek is gericht op een zo aangenaam mogelijk verblijf. Er zijn beperkt inpandige wachtkamers, de meest wachtruimten zijn op de pleinen. Patiënten wachten op de speciaal ontworpen banken op de bruggen en in het restaurant. Het wachten in de kasachtige Oranjerie vindt plaats rond niervormige bamboebakken. In alle wachtruimten zijn wachttafels met houten tuinbanken, om het stoeltje-stoeltje-stoeltje-effect te voorkomen en flexibiliteit, ontspanning en diversiteit te creëren.

Poliklinieken & kantoor
De Poliklinieken en de kantoren bevinden zich rechts van de Laan. Samen met de Revalidatie en het Gezondheidscollege zijn het de gespreide vingers die in het landschap steken.  Grote aantallen bezoekers komen hier voor de Polikliniek. Daarom liggen tussen deze vingers grote glasoverkapte ruimten, de Brink en de Foyer die ruimte scheppen voor de patiëntenstromen. Wachten gebeurt zoveel mogelijk  op deze grote lichte pleinen. Een nieuw ziekenhuis heeft ook veel kantoren. Deze liggen op de tweede verdieping tussen de Poliklinieken, de zone waardoor de medewerkers het hele gebouw kunnen bereiken. Om deze kantoren efficiënt te gebruiken zijn deze geclusterd en ingedeeld volgend de principes van Het Nieuwe Werken (HNW). Kantoorruimte zijn ingedeeld in activiteitenzones, dat kantoren meer en meer papier vrij zijn en dat werkplekken wisselplaatsen zijn. Men kiest de werkplek die hoort bij de activiteiten van het moment. Er zijn concentratieplekken als het werk daarom vraag en overlegplekken om samen te werken of een vergaderplekken.


Verpleegafdelingen  
Het interieur van de verpleegafdeling heeft een meer intiem karakter. De kamers liggen aan een brede, schegvormige verblijfsruimte met een loungekwaliteit voor patiënten, bezoek en personeel: de SCHEG genaamd. Deze eindigt met een panoramisch raam dat uitzicht biedt op de omgeving of de Laan.  Er zijn in de lounge computerwerkplekken, een leestafel en is er een pantry met koffie en thee. Door deze opzet zijn er geen traditionele lange gangen en is bovendien de oriëntatie binnen de afdeling op een vanzelfsprekende manier geregeld. De Scheg geeft de patiënt de mogelijkheid tot interactie, waardoor die eerder is uitgedaagd om te bewegen. De eenpersoons-patiëntenkamers liggen aan deze lounge en hebben allemaal een eigen sanitaire cel. Schuifdeuren bieden de patiënt de keuze om deze te openen of juist af te sluiten, privacy die men zelf eenvoudig kan regelen. Kamers hebben een wisselend gekleurde achterwand met een speciaal ontworpen houten bed-wand-meubel, waarin alles is geïntegreerd: kast, werkblad, licht en aansluitpunten. De Verpleegafdeling met de privé kamers en het zicht op buiten geven patiënten de rust die bijdraagt aan het herstel.

Hotfloors
In het bouwdeel met de Hotfloors is de ziekenhuismachine gevestigd waar patiënten worden behandeld. Het domein van medici en laboranten. Dit deel van het medisch centrum is het interieur vooral gericht op hygiëne en doelmatigheid.

Op de hoogste verdiepingen van de Hotfloors wordt in laboratoria onderzoek verricht. Hier zijn het: pathologisch anatomisch lab (PAL), klinisch chemisch lab (KCL) en medisch microbiologisch lab (MMI). Alle drie onderzoeks- en productielaboratoria. Door de geautomatiseerde opstellingen zijn de productieruimten groot en voorzien van veel extra opstelruimte voor andere apparatuur. Onderzoeksplekken zijn traditioneler van opzet en vragen kleinere ruimtes met gespecialiseerde werkplekken afgewisseld met kantoren, opslag en entreegebieden met een ontvangstbalie en secretariaat. De balans tussen specialistische en algemene onderzoeksruimten wordt in overleg met de opdrachtgever en gebruikers verder ingevuld. De gekozen plek van de laboratoria hangt direct samen met de logistieke en functionele randvoorwaarden. Naast allerlei medische apparatuur op basis van Röntgenstraling zijn er binnen de afdeling Beeldvormende Technieken twee ruimten voor MRI-scanners ontworpen die voorzien zijn van speciale bouwkundige voorzieningen als een Kooi van Faraday. De nabij gelegen afdeling Nucleaire Geneeskunde is voorzien van een zogenaamd Hotlab, een cleanroom waar alle radioactieve stoffen voor het ziekenhuis geprepareerd en samengesteld worden. Zowel op bouwkundig (sluizen, afwerkingen, veiligheid) als installatietechnisch (onder- en overdruk, afzonderlijke installatie, hoge ventilatievoud) gebied worden hoge eisen gesteld aan deze plekken. Deze zijn in overleg met de verschillende gebruikersgroepen ontwikkeld.

Her ontwerp bevat de architectuur, het interieur, een openbare parkeergarage en een stallingsgarage voor medewerkers.


Publicaties

Scooldomein 2021 Goede Gesprekken 2

Zorgdomein NO.1, oktober 2020 p2-5

Design Manual Hospitals 2018 p61,63 & p152-155
Das Österreichische Gesundheitswesen maart 2017, 34-35
Meander beste ziekenhuis 2015 volgens Elsevier
De Architect, maart  2014,_p68-77
PI, feb-maart 2014 #1_p12-17
Het Houtblad  1 2014_p13-19
Architectenwebmagazine_jaargang 1_p16-21 en 47
Wikistedia, Mens en natuur centraal bij Meander ziekenhuis
Trouw, november 2013, p13
Bouwwereld, november 2013, p48-51
De Stad Amersfoort, Nieuw ziekenhuis in afbouwfase, 17.04.2013, p 11
Parkeer 24,_april 2013, Parkeren bij het nieuwe Meander Medisch Centrum
Stedenbouw & Architectuur, maart 2013, thema parkeren, p 35
Beveiliging Managementblad, november 2012, p48-51
Facilitair & Gebouwbeheer, 2012-10, nr 332, p20-21
Stedebouw & architectuur, p28-31

Brief van een vader:

Onlangs was ik met mijn zoontje op de KNO afdeling van het Meander Medisch centrum te Amersfoort. Hij was totaal (evenals ik) onder de indruk van de kleur groen die daar o.a. was toegepast op de wanden in de wachtkamer. Aangezien zijn slaapkamer toe is aan een opknapbeurt heeft hij aangegeven geen andere kleur op de muren te willen dan het groen van het ziekenhuis zoals hij het noemde.

Al surfende bleek dat jullie verantwoordelijk zijn voor het prachtige interieur van dit Ziekenhuis.

 • Dirk Verwoerd
  laan
 • Dirk Verwoerd
  interieur einde laan
 • Dirk Verwoerd
  interieur foyer
 • Dirk Verwoerd
  oranjerie
 • Dirk Verwoerd
  interieur openbare ruimte
 • Dirk Verwoerd
  oranjerie
 • Dirk Verwoerd
  polikliniek
 • Dirk Verwoerd
  restaurant
 • Dirk Verwoerd
  brink
 • Dirk Verwoerd
  zichtlijn
 • Dirk Verwoerd
  gang
 • Dirk Verwoerd
  gang ziekenhuis
 • Dirk Verwoerd
  bedbank
 • Dirk Verwoerd
  verpleging