Vensterschool, Groningen

Combinatie van functies


eigen identiteit en karakter

Vensterschool, Groningen

De Vensterschool in Groningen is een combinatie van twee basisscholen met een groot aantal sociaal-culturele en recreatieve voorzieningen. Het fenomeen ‘Vensterschool’ is een experimenteel schooltype dat behalve in onderwijs ook voorziet in opvoedingsondersteuning en buitenschoolse opvang in de vorm van een zogeheten ‘verlengde schooldag’.
De Vensterschool ligt in een groenzone met sportvelden en een begraafplaats tussen de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk. Een bestaand zwembad en een bestaande sporthal zijn geïntegreerd in nieuwbouw die onderdak biedt aan een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool (16 klassen), buitenschoolse opvang, openbare bibliotheek, buurthuis en thuiszorg. Aansluitend aan het complex zijn, op voorstel van atelier PRO, negen koopwoningen gerealiseerd met het oog op de sociale veiligheid van de fiets-wandelroute langs de nieuwe voorzieningen.

Het complex is zodanig opgezet en vormgegeven dat alle functies binnen het geheel een eigen identiteit en karakter hebben. Hoewel alle onderdelen intern met elkaar zijn verbonden heeft de school slechts één gemeenschappelijke ruimte. Dit is het zogeheten ‘Vensterplein’, een centraal in het complex gelegen multifunctionele hal waarin zich onder andere een buurthuiskiosk en een café bevinden. Behalve van dit plein maken de verschillende onderdelen van het complex ook regelmatig gebruik van elkaars faciliteiten.

De Vensterschool heeft twee collectieve hoofdentrees die op het Vensterplein uitkomen. Daarnaast beschikken de basisschool, de peuterspeelzaal en het zwembad elk ook over een eigen ingang. Aan de kant van de Eikenlaan is voor de bestaande sporthal een groot gevelscherm annex billboard geplaatst dat het doorgaande verkeer wijst op de achterliggende functies.

 

Prijzen en nominaties

- Design Share Honor Award 2002


Vensterschool Groningen in de Media

- School als centrum van de wijk', Bouwen in het Noorden, 9 (1999) 4, p 58-59
- Arbeek, S., 'Vormgeven aan samenwerken. Vier ontwerpen voor Groninger Vensterscholen', Schooldomeijn, 10 (1997) 3, p35-37
- Balt, T., Venterscholen, meer dan schoolgebouwen', Schooldomein, 11 (1998)1
- Beek, H. van, 'Schaalvergrotingen en de Vensterschool. Samen staan we sterker', Schooldomijn, 13 (2000)6, p32-34
- Cate, G. ten, 'Vensterscholen', Bouw, nr 3 (1998), p 12-13

 

 • SAPH
  entree
 • SAPH
  schoolplein
 • SAPH
  schoolplein
 • Arjen Schmitz
  zicht naar schoolplein
 • Arjen Schmitz
  gang school
 • Arjen Schmitz
  gang school
 • Arjen Schmitz
  kunst op de muur
 • Arjen Schmitz
  bar
 • Arjen Schmitz
  trap
 • Arjen Schmitz
  natuurlijk licht in de gang
 • Arjen Schmitz
  gang met kapstokken
 • Henk van der Veen
  gang met kapstokken en kunst
 • Arjen Schmitz
  gang
 • Arjen Schmitz
  bibliotheek
 • Arjen Schmitz
  werkplek bibliotheek
 • Peter de Ruig
  maquette