Basisscholen binnenstad, Brielle

BIJZONDER DAK


past in de Brielse binnenstad

Basisscholen binnenstad, Brielle

Twee basisscholen in de binnenstad van Brielle kampten met ruimtegebrek; de openbare Meester Eeuwoutschool en de christelijke basisschool Geuzenschip. De scholen liggen op steenworp afstand van elkaar en door ruimtes te delen kunnen de beschikbare vierkante meters beter worden benut. Atelier PRO heeft een gebouw ontworpen dat door beide scholen gebruikt wordt.


Het Geuzenschip is gevestigd in een gemeentelijk monument uit 1930; een karakteristiek schoolgebouw, dat in 2011 naar ontwerp van atelier PRO is gerenoveerd. De Meester Eeuwoutschool was gevestigd in een gebouw uit de jaren '80, dat bouwtechnisch en in uitstraling verouderd was.

Op basis van diverse modellenstudies van atelier PRO is gekozen voor vervangende nieuwbouw voor de Meester Eeuwoutschool en uitbreiding van het Geuzenschip in een zogenaamd 'Samenwerkingsgebouw'. In dit gebouw zal naast een lokaal voor het Geuzenschip en een Buitenschoolse Opvang (BSO) ook gedeelde functies voor beide scholen worden gerealiseerd: aula, speellokaal en keuken.


Het nieuwe gebouw is afgestemd op de specifieke situatie van beschermd stadsgezicht. In de Brielse binnenstad zijn schuine daken verplicht. Atelier PRO heeft dit gegeven aangegrepen om met een bijzondere kapvorm het volume op te laten lopen; van één verdieping bij de aansluiting op het gemeentelijk monument naar twee verdiepingen voor de vervangende nieuwbouw. Hierdoor is ook automatisch extra hoogte ontstaan ter plaatse van de gezamenlijke aula en speellokaal.

De opzet van de nieuwbouw is zo helder mogelijk gehouden; de uitbreiding van het Geuzenschip volgt de opzet van de bestaande school door aan het gebouw een vleugel met een klaslokaal toe te voegen. De gezamenlijke functies, zoals de aula en het speellokaal, liggen tussen beide scholen. De Meester Eeuwoutschool heeft een opzet met een centrale hal. Deze hal kan multifunctioneel ingezet worden, een trap met podium koppelt de twee verdiepingen. De verschillende delen zijn met elkaar verbonden door een brede doorlopende gangzone. Tussen de Meester Eeuwoutschool en het Samenwerkingsgebouw ligt een centrale entree, waardoor beide delen gekoppeld zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.

Het materiaalgebruik sluit aan op de Brielse binnenstad; de gevel is van lichte baksteen, de daken zijn zadeldaken afgewerkt met leipannen. Daarnaast is er gezocht naar een eigentijdse en bijzondere detaillering. In de baksteengevel zijn bijzondere verbanden zoals 'geperforeerd' metselwerk en vlakken met uitstekende stenen toegepast.

De buitenruimte is een integraal onderdeel van het ontwerp, ook de openbare ruimte en de schoolpleinen worden meegenomen. Een belangrijke transformatie ondergaat het gebied vóór de Meester Eeuwoutschool, eens een onoverzichtelijk parkeerterrein, in de nieuwe opzet is dit efficiënter opgelost met een duidelijke circulatie en de mogelijkheid van halen en brengen.
In overleg met de scholen zijn de schoolpleinen ingericht; bij het Geuzenschip een symmetrische opzet, passend bij het bestaande gebouw, waarin de bestaande monumentale platanen zijn opgenomen. Voor de Meester Eeuwoutschool is een plein gemaakt met verschillende routes en een buitenpodium.

publicaties

De Architect.nl, jan 2017
Schooldomein 2015

 • Luuk Kramer
  Exterieur (foto: Luuk Kramer)
 • Exterieur (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Hoofdentree (foto Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Exterieur (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Schoolplein (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Exterieur (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Schoolplein (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Exterieur (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Detail metselwerk (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Hal (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Gang naar Geuzenschip school (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Entree (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Speellokaal (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Leeromgeving (foto: Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Oud en nieuw (foto: Luuk Kramer)
 • Martijn de Visser
  Zicht vanaf de kerktoren
 • atelier PRO
  Situatie