Clean Air Schools

ontwerpend onderzoek

tools Clean Air Cities in praktijk

Bekijk de afbeeldingen

Clean Air Schools

In hoogstedelijke gebieden is nog steeds vraag naar nieuwe, goede scholen. Deze scholen worden vaak gepland op de nog beschikbare locaties in steden nabij ringwegen. Wat betreft luchtkwaliteit zijn dat de slechtste plekken. Met Clean Air Schools willen wij de urgentie van het probleem agenderen en ruimtelijke oplossingen aanbieden. Hierbij beschouwen in een integraal ontwerpteam de mogelijkheden die wij met het gebouw hebben om zowel in interieur als exterieur de luchtkwaliteit te verbeteren. Wij onderzoeken daarbij de mogelijke effecten die ruimtelijke ingegrepen of interventies kunnen hebben op de kwaliteit van buitenlucht.

Case Study
Voor Clean Air Schools hebben wij een geschikte locatie gevonden in samenwerking met de gemeente Antwerpen. Om een relevante ontwerpstudie te maken is het van belang dat het microklimaat, de concentraties van soorten luchtverontreiniging en de luchtstromingen van de site in kaart werden gebracht. Met steun van de gemeente Antwerpen hebben wij relevante gegevens uit bestaande metingen kunnen gebruiken. Onze focus lag bij de problematiek rond fijnstof en NO2. In overleg met gemeente Antwerpen is besloten om de locatie aan de Desguinlei, voor de case te gebruiken. Een binnenstedelijk gebied dat in een gevoelige zone ligt (EU-richtlijnen) qua luchtkwaliteit. De Case Study werd tijdens een pressure cooker workshop uitgewerkt.


Met een locatiespecifiek ontwerp heeft het ontwerpteam (Alex Letteboer, Bas Woldman, Thijs Klinkhamer, Sjoerd Hoogewerf en Berit Piepgras)  met een hiervoor ontwikkelde clean-air toolbox concepten gegenereerd en die in een uiteindelijk ontwerp vertaald. De tools zijn ruimtelijke ingrepen die de lucht aan de buitenkant (en binnenkant) van een gebouw kunnen verbeteren. Tijdens het ontwerpproces zijn bevindingen en ontwerpresultaten met de gemeente Antwerpen, The Why Factory TU Delft, Dutch Green Building Council, Imago Bouwers en TNO in verschillende sessies geëvalueerd. (opm dus zij gaven alleen feedback)

Klik HIER voor de volledige tekst over het project

Clean Air Schools in de media:

De Blauwe Kamer (juli 2016)
ArchitectuurNL Vormgeving clean air scholen
Architectenweb: BREEAM zit duurzaamheid soms in de weg
Platform Buitenspelen: Ontwerp schoolgebouw zuivert lucht binnen en buiten
Architectuur.org: Atelier PRO presenteert onderzoek Clean Air Schools
Cobouw: luchtzuiverende school voor naast de snelweg
De Architect: Luchtzuiverende school voor naast de snelweg


Volg de workshop via de blog en via facebook.

 • atelier PRO
  Concept
 • atelier PRO
  Hybride filters dak
 • atelier PRO
  Hybride filters
 • atelier PRO
  Zicht op locatie
 • atelier PRO
  Locatie
 • atelier PRO
  Toolbox
 • atelier PRO
  Toolbox
 • atelier PRO
  Toolbox
 • atelier PRO
  Toolbox
 • atelier PRO
  Toolbox