Alex Letteboer (Athene, 1968) is sinds 2005 bij atelier PRO werkzaam. In 2008 trad hij toe tot de directie. Alex studeerde architectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens en na zijn studie was hij werkzaam bij Dam & Partners Architecten in Amsterdam. In 2012 voltooide hij de Master City Developer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het sociaaleconomische krachtenveld op gebiedsniveau vormt de inspiratie voor zijn architectonische ontwerpen. Hierdoor ontstaat een contextgerichte en expressieve architectuur. Zijn ontwerpen worden gedreven vanuit een voortdurende zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen voor een samenleving in transitie. Het nieuwe hoofdkantoor van IKK Südwest, drie energieneutrale regiokantoren voor Enexis in Zwolle, Venlo en Maastricht en het Diagnostisch Centrum van de VUMC in Amsterdam zijn daar voorbeelden van. Daarnaast is Alex betrokken geweest bij verschillende woningbouwprojecten, onderwijsgebouwen en multifunctionele cultuurcentra. Ontwerpen waarbij belangen van verschillende stakeholders verenigd moeten worden en die vaak gericht zijn op het revitaliseren van sociaal achtergestelde woonwijken.

Ontwerpend onderzoek vormt voor Alex een voedingsbodem voor innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen. Clean air schools, Clean Air Cities & Slimhus hebben met elkaar gemeen dat rond actuele thema’s onderzoekscases binnen tijdelijke ontwerplabs in multidisciplinaire teams worden uitgewerkt.