Evelien rondde in 2008 haar studie bouwkunde aan de TU Delft af door cum laude af te studeren in architectuur met het project ‘Op het breukvlak’. Dit betrof een ontwerp voor een nieuw conservatorium in Den Haag. Direct daarna trad ze in dienst bij atelier PRO.

Eveliens professionele benadering kenmerkt zich door haar kritische en intuïtieve ontwerphouding, waaruit sterke affiniteit spreekt voor context, ruimte en materialiteit.


Evelien maakt architectonische ontwerpen en deelontwerpen van prijsvraag fase tot bestek. Bij atelier PRO werkte ze aan verschillende projecten. Ze heeft een groot aandeel gehad in de architectuurontwerpen van ondermeer (drie) Regiokantoren Enexis, Verbindingstunnel van Heek garage in Enschede en het Gerrit Rietveld College te Utrecht. Andere utiliteitsprojecten waar Evelien aan werkte zijn Norwich Research Parkmultifunctionele functionele accomodatie Huis van de Heuvel te Breda en Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Daarnaast levert Evelien een belangrijke bijdrage aan prijsvragen, aanbestedingen en visies.


Momenteel (2018) is Evelien verantwoordelijk als projectarchitect van het Vitaliscollege in Breda, het eerste project waaraan de Bredase Welstandsprijswerd toegekend. Ook is ze projectarchitect van het het project the British School of Amsterdam, de transformatie van een voormalig huis van bewaring met monumentstatus tot hedendaagse gezonde onderwijsgbouw voor vier typen scholen ((Early Years, Infant, Junior and Senior).