heb jij wel eens een boom gekapt?

Het Edith Stein College in Den Haag krijgt nieuwe huisvesting waarbij de monumentale bestaande kapel behouden blijft. Op dit moment is Heijmans razend druk om te zorgen dat de school in het komende schooljaar 2015-2016 in gebruik kan worden genomen. In het kader van 'Kunst bij scholen' door Stroom, heeft de kunstenaar Sara Vrugt het project "Kijken met je handen" bedacht. Het idee is om samen met leerlingen een paviljoen te maken voor het nieuwe schoolterrein.

Donderdag 5 maart was het startschot van het project. Studenten, docenten en nieuwsgierigen verzamelden zich op Landgoed te Werve in Rijswijk waar boomspecialisten de voorbereidingen hadden getroffen om een honderdjarige, dode boom te kappen. Honderd jaar oud, net zo oud als het Edith Stein College!

Leerlingen moesten al hun kracht inzetten?! om de boom naar beneden te halen. De boom is inmiddels in balken met een doorsnede van 90mm x 90mm gezaagd. Volgende stap zal zijn om middels 4 workshops de leerlingen deel te laten nemen in het proces van zagen, bewerken en bouwen met hout. Aan de hand van hun input en met hun hulp wordt in september het paviljoen in elkaar gezet. Wordt vervolgd!

Bekijk de video