Katerstraat, Den Haag

Upgrade Katerstraat


aloude woonfunctie behouden

Katerstraat, Den Haag

De operatie Katerstraat behelsde een direct politiek gestuurde ingreep om een totaal verloederd buurtje niet zoals lang de bedoeling was op te offeren voor een grootschalige verkeersdoorbraak, maar juist zijn aloude woonfunctie terug te geven. De Katerstraat en de Oog in ’t Zeilstraat horen tot de vier dwarsstraatjes tussen de gekromde Paviljoensgracht en de kaarsrechte Boekhorststraat, die in het begin van de zeventiende eeuw zijn aangelegd toen de grachtengordel rond Den Haag werd gesloten.
Terwijl de Oog in ’t Zeilstraat pandsgewijs kon worden aangeheeld werd de oude Katerstraat met geometrische precisie in zijn geheel vervangen door twee verkeersvrije straten die elkaar halverwege loodrecht ontmoeten op een intiem pleintje. In de kijkrichting van het pleintje treedt, zowel in de breedte als in de hoogte, een perspectivische verwijding op, die maakt dat dit stralend lichte ontmoetingspunt als veel ruimer wordt ervaren dan het in werkelijkheid is.

De bebouwing op de scherpe en stompe straathoeken is zowel in functie als vormgeving verbijzonderd. Halfronde ramen in de geveltoppen representeren de ronde daken erachter. Vierkante elementen met glazen bouwstenen in het iets boven maaiveld opgetilde straatoppervlak voorzien de ondergrondse gang tussen parkeergarages en bergingen van daglicht. Met dit project is aangetoond dat ‘Stadtreparatur’ op maat ook in Den Haag mogelijk is en niet noodzakelijkerwijs in historiserende retrostijl uitgevoerd hoeft te worden.

 

Prijzen en nominaties:

- Voorbeeldproject Stadsvernieuwing als Culturele Activiteit 1987


Katerstraat in de Media

De Architect 50 Jaar architectuur in Nederland

- 100 Jaar Modern Den Haag 2020 p42,43

- 'Katerstraat in Den Haag. Inspirerend toonbeeld van stadsvernieuwing', NWR Woningraad, nr 2 (1988), p11-15

- 'Woningen te Den Haag', Bouw, nr 16/17 (1993), p43,44
- Atelier PRO, 'Katerstraat, The Hague, the Netherlands. Urban renewal of twin streets', Indian Architect & Builder (1998), p 105-108
- Beek, H. van, 'Stadsvernieuwende woningbouw te 's Gravenhage', Bouw, nr 6 (1998), p 47-51
- Boidi, S., 'Con il cuore in piazzza', Construire, nr 69 (1998), p108-110
- Eerenbeemdt, S. van den, 'Positieve invloed van architectuur op Haagse stadsvernieuwing. Frisse aanpak Katerstraat Den Haag'. renovatie en Onderhoud, nr 7/8 (1987), p15-17
- Nuis, W., 'Verborgen schoonheid in Haagse binnenstad. Stadsvernieuwing in Den Haag door atelier PRO', Bouwkunde en civiele techniek, nr 2 (1987), p23-29
- Zwinkels, C., 'Stadsvernieuwingsproject Katerstraat Den Haag. Architectuur van een verborgen schoonheid', de Architect, 18 (1987) 6, p24-31

 

 • Bastiaan Ingenhousz
  straatbeeld
 • Bastiaan Ingenhousz
  straatbeeld
 • Bastiaan Ingenhousz
  plein
 • Hans van Beek
  nachtopname