Haagse Hogeschool, Den Haag

Omvangrijk complex


leren en ontmoeten rond centraal plein

Haagse Hogeschool, Den Haag

De Haagse Hogeschool is een zeer omvangrijk complex met 83.000 m² vloeroppervlak. Het biedt onderdak aan meer dan 1.200 docenten, oorspronkelijk 13.000 dagstudenten inmiddels 15.000 en 2.500 avondstudenten. Het hart van de school is het overdekte plein waar alle gebruikers automatisch verzamelen en vervolgens hun weg vinden naar de verschillende onderwijsvleugels. Ten behoeve van de sterk fluctuerende studentenaantallen per opleiding is een maximale ‘rek- en krimp flexibiliteit ingebouwd.

In het centrale atrium worden bezoekers via trappen en hoofdstraten naar de sectorcentra geleid. Via een informeel weefsel van inpandige pleinen, zijstraten, stegen en trappen vertakken deze stromen zich geleidelijk tot een fijnmazig labyrint van looproutes. De langgerekte verdiepingen van de onderwijsvleugels worden diagonaal doorsneden door ‘cascades’ van in elkaars verlengde gelegen steektrappen.


Elke sector heeft een sectorcentrum waar sectorspecifieke onderwijs- en stafruimten zijn geconcentreerd. Daaromheen liggen de niet-sectorspecifieke ruimten als leslokalen en docentenkamers die door hun neutrale karakter in principe zowel aan de ene als aan de andere sector kunnen worden toebedeeld. Daarnaast voorziet de opzet van de Hogeschool in uitbreidingsmogelijkheden voor de twee langgerekte onderwijsvleugels met (huur)kantoren of studentenhuisvesting die toekomstige groei (of krimp) van de Hogeschool kunnen opvangen.

In de ruimtelijke en constructieve opzet van het gebouw is gebruik gemaakt van een verregaande mate van standaardisatie en repetitie. Seriefabricage maakte het mogelijk om alle draagconstructies zodanig uit te voeren dat de ruwbouw in principe tegelijkertijd ook afbouw is. Bovendien heeft de draagconstructie (gevels, gangwanden) tevens een ruimtescheidende functie.


Zie latere toevoeging van atelier PRO aan de Haagse Hogeschool onder Haagse Hogeschool Plein +

 

publicaties

100 Jaar Modern Den Haag 2020 p66,67

- Architectuur in Nederland: jaarboek 1996-1997, (red. R. Brouwers), Rotterdam, 1997
- Ballhausen, N., 'Laakhaven - Eine Hochschule als Generator der Stadtentwicklung', Bauwelt, 88 (1997) 43/44, p2451-2453
- Geutjes, B.G.M., Nieuwbouw Haagse Hogeschool', Cement, 48 (1996) 7/8, p11-15
- Graafland, M., 'Haagse Hogeschool keert de stad buitenstebinnen', de Architect, 298 (1997) 2, p40-46
- Postmaa, C., Verbaan, D., 'Haagse Hoge School', Leidsche Courant, 01-09-1992
- Haagsma, I., Haan, H. de, 'Brave, slingerende betonklomp om in te leren', de Volkskrant , 13-02-1997
- Hendrikse, M., Koster, E., et al., De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied, Rotterdam, 1997
- Heuvel, W.J. van, 'PRO geeft Haagse Hogeschool fraaie stedelijke vorm', Cobouw 28-09-1990
- Huisman, B., Een burcht met spectaculaire luchtbruggen', NRC Handelsblad, 27-02-1997
- Kranendonck, J. van, Kunst in de Haagse Hogeschool, Den Haag, 1997
- Koekebakker, O. 'Haagse Hogeschool: complexe en omvangrijke opgave', Architectuur/Bouwen, nr 3 (1996), p12-16
- Prick, A. , 'Haagse Hogeschool: symbool van vernieuwing, Haagsche Courant, 07-0-1997
- Verstegen, T., 'De sprekende vormen van atelier PRO: Hogescholen in Den Haag en Leeuwarden ', Archis, nr 5 (1997), p39-49
- Vollaard, P. , 'Draagconstructie even inventief als eenvoudig. Atrium Haagse Hogeschool licht en transparant', Architectuur/Bouwen, nr 4 (1996), p11-17

 • Luuk Kramer
  openbaar gebied
 • Luuk Kramer
  's-vonds
 • Kees Stuip
  openbare gebied
 • Luuk Kramer
  brug
 • Luuk Kramer
  brug
 • Haagse Hogeschool
  atrium
 • Luuk Kramer
  atrium
 • Luuk Kramer
  restaurant
 • Mieke Barendse
  brugen
 • Luuk Kramer
  anfitiatrium
 • Luuk Kramer
  trappenhuis
 • Bas Kijzers
  atrium
 • Luuk Kramer
  vensters