The International School The Hague

De school als landgoed


leer- en leefomgeving voor de internationale gemeenschap

The International School The Hague

De school als landgoed. Deze metafoor hebben we gebruikt om de school een plek in de stad te geven en te verankeren in het stedelijk weefsel. Door The International School (ISH) te plaatsen op een stedenbouwkundige as, de Laan van Meerdervoort die Den Haag doorsnijdt, koppelt deze laan de school met verschillende wijken en internationale instituten in de stad.
Een leer- en leefomgeving voor kinderen van 0 t/m 18 jaar met voorzieningen voor kinderopvang, cultuur en sport. In het ontwerp zijn de verschillende onderdelen: een Playgroup-; een Primaryschool en een Secondary School gegroepeerd rondom een centrale hal, de ‘Plaza’.


De ‘Plaza’ is een lange hoge ruimte als hart van de organisatie. Het functioneert als centrale entree, leercentrum en ontmoetingsplaats. Een ruimte waar de school zich presenteert aan de internationale gemeenschap.

Er is niet gekozen voor een structuur met verschillende paviljoens, maar voor één compact gebouw. Dat gebouw is de ontmoetingsplaats van de jongeren uit de verschillende leeftijdsgroepen, talen en culturen. De kinderopvang, Primary, Lower, Middle en Upper School hebben alle eigen clusters die grenzen aan de gemeenschappelijke centrale ruimtes die vervolgens een entree hebben via een ‘lounge’. Deze lounges zijn ingericht als ‘huiskamers’ voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Het gebouwconcept is sterk gericht op de uitgangspunten van zelfstandig leren. Dat zien we terug in de vele studieruimtes, laboratoria, het media centrum/bibliotheek en de indeling van de clusters. Binnen en tussen de clusters is er grote flexibiliteit bij de indeling van de klaslokalen, studie- en werkruimtes. Die flexibiliteit maakt het mogelijk te reageren op onderwijskundige ontwikkelingen in de toekomst. Het schoolgebouw, voorzien van roodbruin metselwerk met witte kaders rondom de kozijnen, manifesteert zich als een langwerpig bouwblok met grote uitsneden waar puien daglicht tot diep in het gebouw toelaten.

 

publicaties

De Architect #PROJECT, jan 2008, p52-55 • Peter de Ruig
  voorgevel
 • Peter de Ruig
  stenen stoeltjes voor de ingang
 • Joeri van Beek
  plein voor de school
 • Peter de Ruig
  voorgevel
 • Peter de Ruig
  entreetrap
 • Peter de Ruig
  lamellen
 • Jeroen Musch
  atrium
 • Jeroen Musch
  brede gangen
 • Jeroen Musch
  gangen
 • Jeroen Musch
  theaterzaal
 • Jeroen Musch
  trappen
 • Jeroen Musch
  trappen
 • Jeroen Musch
  aula
 • Joeri van Beek
  Gymzaal
 • atelier PRO
  Situatie