Norwich Research Park

Norwich Masterplan


bedrijf en instituut in typische Engels landschap

Norwich Research Park

Aan de rand van het verstedelijkt gebied van Norwich heeft atelier PRO de masterplannen ontwikkelt voor Norwich Research Park (118.000 + 20.000m²), Norwich Medical Park (99.000m²) en de woonwijk Thickthorn Residential (4.000 woningen en voorzieningen). In alle gevallen is het typische Engelse landschap een belangrijk uitgangspunt voor de stedenbouwkundige plannen.

Het Norwich Research Park (NRP) is een gebied waar bedrijven en instituten op het gebied van gezondheid, voedsel en milieu worden geconcentreerd. Het Norwich Medical Park (NMP) is een gebied naast het Norwich University Hospital, waar het ziekenhuis kan uitbreiden en medische instellingen zich kunnen vestigen. Beide gebieden grenzen aan elkaar en liggen vlakbij de University of East Anglia en een aantal onderzoeksinstituten.

Het zacht glooiende gebied wordt gekenmerkt door groene 'kamers'; velden begrensd door struwelen, houtwallen en bomen. Langs de wegen staan oude solitaire bomen. Deze kwaliteiten wil atelier PRO behouden. Daarom is er voor gekozen de bebouwing te concentreren binnen de 'kamers'. De landschappelijke structuur blijft intact en de lange zichtlijnen van het landschap blijven open. Verkeer en geparkeerde auto’s worden verdiept aangelegd. Doordat de locatie op een helling ligt, die afloopt naar een rivier, ontstaan er interessante en aantrekkelijke vergezichten.

De masterplannen voor Research Park en Medical Park bieden ook een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Er zijn kaders bepaald die de stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke en verkeerskundige kwaliteit waarborgen, maar ook veel vrijheid laten. Bij elk initiatief kunnen er zo, met de eisen van dat moment, delen bij worden gebouwd. Geleidelijk zal er een divers beeld in architectuur ontstaan, dat echter altijd ondergeschikt is aan het glooiende landschap van Norwich.

Midden in het Norwich Research Park is een bedrijfsverzamelgebouw (27.000m²) gesitueerd, de Central Hub. Dit gebouw vormt het hart van het plan en zal als eerste gerealiseerd worden. In de 'Central Hub' worden bedrijven en startende ondernemers, laboratoria en instituten bij elkaar gebracht. Op de begane grond zijn voorzieningen ondergebracht zoals cafés, restaurant en een minimarkt. Ook een hotel en ‘short stay’ appartementen zijn in de Central Hub te vinden. Door zijn centrale positie ligt het gebouw op loopafstand van alle overige gebouwen in het Research Park. De Central Hub is ook een OV-knooppunt, van waar uit men door het landschap naar de andere delen van NRP wandelt.

 • atelier PRO
  situatie
 • atelier Pro
  situatie
 • atelier PRO
  3d impressie
 • atelier Pro
  3d impressie