Gerrit Rietveld College, Utrecht

Nieuw scholenconcept


'continu wiel' rondom centrale hof

Gerrit Rietveld College, Utrecht

De ontwerpopdracht voor het Gerrit Rietveld College betreft de nieuwbouw van een middelbare school voor ongeveer 1200 leerlingen, met sportfaciliteiten en een maatschappelijk commerciële voorziening voor de buurt. De basisvorm van ons ontwerp is een continu 'wiel': een ideale vorm voor een flexibel schoolgebouw.

De nieuwbouw van het college is gelegen in de rijkelijke groene wijk Tuindorp aan de oostkant van Utrecht. De kavel wordt begrensd door een publiek groengebied, een doorgaande weg, de Eykmanlaan met een nieuwe parallelweg, een route voor langzaam verkeer en een te ontwikkelen woonwijk. Aan de noordzijde ligt het spoor op geruime afstand van het gebouw.


Wiel
De basisvorm van het ontwerp is een continu 'wiel' met een centraal buitenhof van over het algemeen drie lagen hoog. Aan de noord- en de Eykmanlaanzijde zijn dit vier lagen. Een dergelijk wiel is de ideale vorm voor een flexibel schoolgebouw, waarin functies kunnen 'doorschuiven'. Deze vorm zorgt er ook voor dat meer dan voldoende daglicht en verse lucht het gebouw kan binnendringen. Tevens biedt deze vorm, ondanks de beperkte kavelgrootte, een diversiteit aan buitenruimten. De school heeft een buitenruimte onder de mooie oude kastanjebomen, een plein aan de zuidzijde met aansluitend de onderdoorgang naar het hof, het hof als hart van de kavel en een tweetal terrassen welke door trappen verbonden zijn.

Entrees komen uit op atrium
De hoofd- en avondentree liggen aan de parallelweg van de Eykmanlaan. Hier zijn ook het parkeren en haltes van het openbaar vervoer gelegen. Een tweede directe entree, de leerlingenentree, is betreedbaar vanuit de fietsenstalling onder het gebouw aan de noordzijde. Een derde, maar informele entree loopt via het hof. Elk van de entrees komt uit in het atrium, waar de receptiebalie ligt. Dit is tevens het hart van het college.

Deze 3-laagse ruimte is de plek waar ieder domein zich profileert en waar de verschillende gebruikers elkaar ontmoeten. Direct aan het hof, in het verlengde van het atrium, ligt de aula, die ook bij het hart hoort.

Op de begane grond liggen de specifieke domeinen Exact en Kunst & Cultuur.
Deze kunnen, evenals het Sport domein, worden afgesloten en worden verhuurd aan externen. Op de eerste verdieping liggen de meer generieke domeinen zoals Mens & Samenleving, Talen en HAVO/VWO 1,2. Omdat deze domeinen een zelfde soort ruimtebehoefte hebben, kunnen deze onderling schuiven. Op de tweede verdieping zijn de domeinen Sport & Beweging en MAVO geplaatst. Ook al deze domeinen zijn te bereiken vanuit het atrium die tevens fungeert als hoofdtrappenhuis, zodat andere domeinen niet gekruist hoeven te worden.

Het wielconcept maakt een hoge mate van flexibiliteit mogelijk. Op gebouwniveau gaat dit op voor toekomstige groei en krimp. Op domeinniveau is het binnen het gebouw mogelijk om door te schuiven per ruimte. Maar ook op het niveau van ruimte-indeling kan binnen de domeinen op een veranderende ruimtebehoefde worden ingespeeld door wanden te verplaatsen. Op functioneel niveau zou de school huisvesting kunnen bieden aan kantoren.
 • John Lewis Marshall
  Exterieur onderdoorgang
 • John Lewis Marshall
  Exterieur
 • John Lewis Marshall
  Exterieur hof
 • John Lewis Marshall
  Exterieur
 • John Lewis Marshall
  Detail
 • John Lewis Marshall
  Hal
 • John Lewis Marshall
  Interieur
 • John Lewis Marshall
  Trap
 • John Lewis Marshall
  Hal
 • John Lewis Marshall
  Gang
 • John Lewis Marshall
  Trap
 • atelier PRO
  Omgeving
 • atelier PRO
  Situatie