IKC Middenbeemster, Purmerend

IKC Middenbeemster, Purmerend

In oktober 2023 heeft Atelier PRO, in samenwerking met Pieters bouwtechniek, Halmos adviseurs en ZRi,  een visie gepresenteerd voor de Europese aanbesteding van het nieuwe kindcentrum in Middenbeemster. Het gebouw huisvest diverse organisaties, waaronder een basisschool, kinderopvang, bibliotheek, GGD-spreekkamers en een gymzaal.

Het ontwerp volgt de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan en bevindt zich langs de Unescolaan en de Droogmakerij (groene as). Het bestaat uit twee vleugels verbonden door een centraal hart. Eén vleugel herbergt publieke en volwassen functies, terwijl de andere vleugel gericht is op onderwijs. Deze configuratie creëert twee pleinen aan beide zijden van het gebouw: één voor de publieke wereld aan de noordkant en één voor de kinderwereld aan de zuidkant.


Gebruikers bereiken het centrale hart vanuit beide zijden, met auto's hoofdzakelijk via de Unescolaan en fietsers/voetgangers via de groene as. Het ontwerp integreert naadloos met de lokale architectuur door eenvoudige vormen te combineren met symmetrische daken en klassieke elementen. Het gebouw wordt gelezen als drie kleinere gebouwen, passend binnen de schaal van de omgeving.

Het dak fungeert als gevel aan de Unescolaan- en slootzijden, waarbij het zelfs ‘landt’ om de oriëntatie te benadrukken. Ramen zijn wit en verspringend om de relatie met de kinderwereld te benadrukken, terwijl de bekleding natuurlijke materialen zoals hout en keramiek in donkergroen omvat, passend bij het dorp maar toch onderscheidend.
Bij het ontwerpen van Kindcentrum Middenbeemster moeten maatschappelijke betekenis, connectie met de omgeving, compactheid, flexibiliteit en energie-efficiëntie centraal staan, zonder afbreuk te doen aan de architectonische harmonie binnen de wijk.

Het centrale hart van het ontwerp vervult een cruciale rol. Ongeacht waar de gebruikers vandaan komen, betreden ze direct dit centrum en bereiken snel hun bestemming. Het biedt een overzichtelijke ontvangstbalie en goed zicht op de entrees van de verschillende gebruikers. Het hart is ruim en doordrenkt met daglicht, met verbindingen naar zowel de groene as van de Droogmakerij als de parkeerplaatsen aan de achterkant, wat oriëntatie vergemakkelijkt.

Binnen het hart is er voldoende ruimte voor diverse activiteiten zoals lezen, koken, toneelspelen of spelen, met de tribunetrap als centraal punt. Hier kunnen de school en kinderopvang zich afzonderen of juist verbinden met andere gebruikers.
De publieke vleugel langs de Unescolaan herbergt de bibliotheek, transparant gepositioneerd om bij te dragen aan het gewenste ruimtelijke accent en de maatschappelijke rol van het kindcentrum te versterken. Achter de bibliotheek bevinden zich de meer gesloten GGD-ruimtes en de gymzaal, waarbij een deel van hun functies geïntegreerd kan worden in het centrale hart, waardoor ruimte ontstaat voor grote bijeenkomsten.

Op de verdieping bevindt zich het administratieve gedeelte met kantoren, spreekkamers en computerruimte. Hier kan overwogen worden om functies te delen tussen gebruikers. De teamkamers, centraal gelegen in het gebouw, bieden een prachtig uitzicht op het hart en kunnen mogelijk dienen als algemene personeelsruimte voor alle gebruikers.
In de onderwijsvleugel zijn speel- en klaslokalen georganiseerd rondom leerpleinen om flexibiliteit en samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen te bevorderen, in lijn met de gezamenlijke visie op intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Op het gebied van duurzaamheid was de ambitie om een energieneutraal gebouw te realiseren met een GPR-score van minimaal 8,5. Het kindcentrum zou bijdragen aan het bevorderen van de lokale biodiversiteit en het verminderen van hittestress en wateroverlast.

 

  • Exterieur
  • Entreegebied, hart van het gebouw
  • Entreegebied, hart van het gebouw
  • Overzicht