Trinitas College - locatie Johannes Bosco, Heerhugowaard

Leerpleinen


voor modern projectgericht onderwijs

Trinitas College - locatie Johannes Bosco, Heerhugowaard

De locatie Johannes Bosco van het Trinitas College is een school voor voortgezet beroeps- en theoretisch onderwijs. Voor haar bestaande gebouw maakte atelier PRO een ruimtelijk ontwerp voor gefaseerde inpassing van Leerpleinen voor modern projectgericht onderwijs, in combinatie met een daartoe ondersteunend, aansprekend kleur- en materiaalconcept.

De afdeling Ontdekkende Leerwegen is als pioniersproject reeds uitgevoerd. Vervolgens worden andere afdelingen komende jaren gefaseerd gerealiseerd.
Overkoepelend is daarvoor een gebouwbreed masterplan opgesteld voor zowel de herinrichting als de buitengevel. Dit zet een verbindende lijn uit voor alle fases, met principes waaruit, bij elke nieuwe verbouwing, kan worden geput. Een gereedschapskist van bouwkundige uitgangspunten, ‘principles’ voor custom made en los meubilair, voor kleuren en materialen.

De deelverbouwingen vinden zo veel mogelijk plaats in de vakanties, zodat het onderwijs ongestoord doorgang kan vinden. Met korte lijntjes en een flexibel team kan snel worden gewerkt.

 

  • Ontdekkende Leerweg
  • Inrichting lounge ontdekkende Leerweg