Sint Joris College en Helder havo/vwo, Eindhoven

Twee scholen, ieder met een eigen karakter


in één gebouw

Sint Joris College en Helder havo/vwo, Eindhoven

Atelier PRO heeft met haar visie de architectenselectie voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw van het Sint Joris College en Helder havo/vwo in Eindhoven gewonnen. Beide scholen maken deel uit van de scholengroep Het Plein, die onder het beheer valt van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).

De opgave is de realisatie van een onderwijsgebouw voor 1.530 leerlingen van het Sint Joris College en 190 leerlingen van Helder havo/vwo. Dit vertaalt zich in een ruimtebehoefte van 11.300 m² bruto vloeroppervlak (bvo) onderwijs en 2.200 m² gymzalen, in totaal 13.500 m² bvo. De nieuwbouw komt achter de huidige locatie van het Sint Joris College op het landgoed Eikenburg. Twee scholen, ieder met een eigen karakter en doelgroep in één gebouw, vraagt om een slimme hoofdopzet. De scholen hebben een eigen buitenruimte met daaraan een eigen entree. Buiten zie je de andere school nauwelijks, terwijl in het gebouw de ruimtes die door beide scholen gebruikt worden centraal gesitueerd zijn.

De architectuur in de gepresenteerde visie van atelier PRO sluit aan bij het karakter van de overige gebouwen op het landgoed. Een orthogonaal, getrapt volume met een duidelijke hiërarchie en aandacht voor menselijke maat. De gevel is strak maar niet saai. Met het ontwerp van een compactere nieuwbouw ontstaat de mogelijkheid om het terrein opnieuw in te richten waarbij het landschappelijke karakter van het landgoed Eikenburg, waar de locatie onderdeel van is, kan worden versterkt.

 

Publicaties

ED februari 2022 - Buren zien nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder in Eindhoven zitten

 


  • Atrium