Lot 1, The Face of Renovation, Moskou

Lot 1, The Face of Renovation, Moskou

De inzending van Atelier PRO Architekten, Spectrum Dialectica en HEADS Group is één van de winnaars van de internationale prijsvraag The Face of Renovation iun Moskou.

De gemeente Moskou staat voor een grote woningbouwopgave. Een groot deel van de huidige woningen uit de Sovjettijd voldoet zowel technisch, sociaal als architectonisch niet (meer) aan de eisen van deze tijd. De gemeente wil daarom circa 60 miljoen vierkante meter woonoppervlak, verdeeld over 31 locaties, renoveren of vervangen door nieuwbouw. De schaal van de opgave vraagt om efficiëntie en repetitie maar er is ook een les uit het verleden geleerd: voor een duurzame oplossing mag dit niet ten koste gaan van karakter, identiteit en sociale cohesie. De prijsvraag focust op de gevel als middel om zowel op wijkniveau als individueel niveau meer kwaliteit en identiteit te creëren. Inschrijvers konden daarbij kiezen uit verschillende locaties.


Atelier PRO, Spectrum Dialectica en HEADS Group hebben een visie neergelegd voor locatie 1, vier wijken in het noorden van Moskou waar circa 1.7 miljoen vierkante meter woningbouw wordt toegevoegd. De visie benadert de opgave op alle schaalniveaus, van wijk tot woning en is gebaseerd op drie pijlers: Identiteit, Inclusiviteit en Duurzaamheid.

Aan de hand van de geschiedenis van de plek is voor iedere wijk een thema bepaald wat de basis is voor het ontwerp van de gevels. Zo krijgt iedere plek een eigen herkenbare uitstraling waar de toekomstige bewoners zich aan kunnen identificeren.
De structuur van de wijk en de functie van een gevel naar de openbare ruimte vormen op blokniveau de basis voor variatie. Een winkelstraat heeft bijvoorbeeld een transparante plint, de woningen aan een drukke straat hebben te maken met geluidsbelaste gevels terwijl de gevels aan een binnentuin uitnodigend zijn met open balkons om de interactie tussen bewoners te bevorderen.

De ontwerpvisie gaat uit van een modulair stramien om een de kosten beheersbaar te houden. Prefab oplossingen met duurzame materialen als vezelcement en metselwerk zorgen voor minimale onderhoud en maximale levensduur.

In deze ontwerpvisie wordt de identiteit van de plek niet weggepoetst maar afgestoft en gebruikt als de basis voor een uniek beeld voor iedere wijk. Bewoners kunnen straks een nieuw huis betrekken waar ze zich zowel binnen als buiten thuis kunnen voelen.

 

  • Elevation Krukovo
  • Elevation Krukovo
  • Elevation Mitino