Albert Schweitzerschool, Rotterdam

Transparant


gebouwensemble

Albert Schweitzerschool, Rotterdam

De Rotterdamse Albert Schweitzerschool is een basisschool in de Rotterdamse wijk Overschie direct aan het Sidelingepark. De school bestond uit drie gebouwen uit de jaren 70. Twee schoolgebouwen verkeerden in slechte ruimtelijke en technische staat. Op diverse punten kon niet worden voldaan aan de frisse scholen eisen. De exploitatielasten waren relatief hoog en de school miste een centrale ontmoetingsruimte/aula en door de verwachte groei van het aantal leerlingen was de ruimte niet toereikend.
In samenwerking met Lisette Plouvier van Studio LP ontwierp atelier PRO de nieuwbouw ter vervanging van twee bestaande gebouwen, waardoor een nieuw gebouwensemble ontstaat met het bestaande Zonnegebouw.

De opgave 
De ontwerpopgave was gericht op het realiseren van een gezonde leeromgeving van optimale ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en zo duurzaam mogelijk. Er was behoefte aan ruime lokalen met veel licht en een aula die geschikt is voor meervoudig ruimtegebruik. De verkeersafwikkeling moest aangepast worden aan de kavel. Omdat beide gebouwen naast elkaar kwamen te staan moest de nieuwbouw aansluiten bij het Zongebouw.

Stedenbouwkundige inpassing

De nieuwbouw is een L-vorm met de kop naar de Baanweg, passend bij de stedenbouw in Overschie die gedomineerd wordt door stempels en stroken. Met de nieuwe positionering creëert het volume samen met de huidige bebouwing op natuurlijke wijze drie speelpleinen voor de kinderen. Een groen kleuterplein aan de kant van de Baanweg waar de kinderen de natuur ontdekken, een geborgen plein voor de middenbouw tussen beide gebouwen waar geklauterd wordt en een bovenbouw plein aan de zijde van het Sidelingepark met de plek om te rennen en voetballen. De onderverdeling van de pleinen sluit aan op de verschillende toegangen van de school waardoor de kinderen elkaar niet hoeven te kruisen en looplijnen van en naar de lokalen kort zijn.

Het hart klopt in de nieuwbouw
De nieuwbouw is het domein van de peuters, kleuters, en de onderbouw. Ook bevinden zich hier een aantal gemeenschappelijke functies zoals het speellokaal, de aula, de keuken en teamruimte. De aula is het hart van de nieuwbouw en door zijn ligging en transparantie ook het hart van de gehele school.

Meervoudig gebruik
In het verlengde van de aula ligt het verdiepte speellokaal. Zo ontstaat er een mogelijkheid om een theater te kunnen maken voor voorstellingen en bijeenkomsten. Op het speellokaal ligt, aan de aula, de teamruimte met keuken voor de school. Deze ruimte ligt ook iets lager dan de eerste verdieping waardoor ook hier de mogelijk is om informeel samen te komen.

Schaalverfijning door gevelvorm
De schaal van het kind is meegenomen in de vormgeving van de gevel. De L-vorm krijgt een schaalverfijning met de terugliggende buitennissen. Deze nissen liggen in het verlengde van de lokalen en kunnen ook voor buitenonderwijs gebruikt worden. De vormentaal van deze nissen is een verwijzing naar de verbijzonderingen in de hoeken van de bestaande bouw. Daarnaast werken de nissen mee aan de geluidsreductie op de gevels. 

Lokaalclusters rondom de aula
De lokalen liggen in clusters om de aula heen.  Om de kinderen het gevoel van geborgenheid te bieden beschikt ieder cluster over een opzet waar drie tot vier lokalen samenkomen en een leerplein. Grote raampartijen, die overeenkomen met de ramen van het bestaande gebouw, bieden contact tussen de lokalen en de leerpleinen. Per cluster zijn de lokalen met elkaar verbonden door flexibele wanden. Ieder cluster heeft een eigen toegang naar de aula en ook een directe toegang naar de buitenruimte.

Flexibiliteit 
Aangezien onderwijs altijd in ontwikkeling is, is er gekozen voor een stalen kolomconstructie. Deze constructie maakt het mogelijk om de wanden tussen de lokalen weg te halen waardoor unitonderwijs eenvoudig gerealiseerd kan worden. Het volume met de toiletten verdeelt de ruimte dan vanzelfsprekend op in verschillende plekken.

 

Publicaties

Schooldomein S1 okt 2022 p52,54 "Nieuwe Albert Schweitzer past"

 

 • Exterieur
 • Entreegebied
 • Speelplein
 • Aula, het hart van de nieuwbouw
 • Verdiept speellokaal, ook te gebruiken voor theatervoorstellingen of ouderbijeenkomsten
 • Grote raampartijen zorgen voor contact tussen de lokalen en de leerpleinen
 • De leerlingenbibliotheek bevindt zich boven het speellokaal
 • Door de toepassing van flexibele wanden zijn de klaslokalen binnen iedere cluster met elkaar te verbinden
 • Klaslokaal
 • Teamruimte. Ook hier zijn flexibele wanden toegepast
 • .