VMBO Veurs, Voorburg

COMPACT & HELDER


met een ambachtelijke gevel

VMBO Veurs, Voorburg

Compact & helder met een ambachtelijke gevel

VMBO Veurs is een compact gebouw met een heldere vorm en een gevel van metselwerk die op de omliggende bebouwing reageert. Bijzonder is daarbij dat het gebouw onderdeel is van een grotere nieuwe onderwijscluster op het plot, die onder meer bestaat uit een basisschool en een kinderdagverblijf.


Beeldbepalende kaders voor een bijzonder schoolgebouw

De vorm en het uiterlijk van het volume zijn bepaald door een veelheid aan factoren: de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de vorm van de kavel spelen een rol, maar ook het Beeldkwaliteitsplan voor het gebied en de optimale organisatie in het gebouw. Bijkomend voordeel is dat er, door de gekozen vorm, een optimale verhouding tussen het bouwvolume en het oppervlak van de buitenschil is bereikt. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de eis energiezuinig te bouwen. Doordat het bebouwde oppervlak kleiner is dan is voorgeschreven, houdt de school daarnaast ook meer buitenruimte over voor een schoolplein.


Een centraal punt voor de leerlingen

Leerlingen worden vanaf de Delflandlaan op een vanzelfsprekende manier, langs de teruggezette gevel, naar de hoofdingang geleid. Vervolgens komen ze binnen in de centrale hal, het hart van de school. Hier ontmoeten de leerlingen elkaar, in een aangename ruimte die zich over een hoogte van drie verdiepingen opent, met een tribunetrap en licht van boven. Ook is de hal door een riante vliesgevel verbonden met het schoolplein. De grote trap is de spil in het sociale leven van de school, en maakt daarnaast dat de hal ook voor voorstellingen en andere bijeenkomsten kan worden gebruikt.

De gebieden voor de verschillende vaksecties waaieren vanuit de hal uit door de rest van het gebouw, zonder elkaar te kruisen. Bijzondere en publieke functies - zoals de grote keuken, het restaurant en de winkel - zijn direct aan de Delflandlaan gesitueerd. Dit nodigt mensen uit om er gebruik van te maken en biedt VMBO Veurs de kans om naar buiten te laten zien wie zij zijn.

Zichtbaarheid van functies en mensen

Alle vaksecties zijn aan de uiteinden van het gebouw geclusterd. Hier zijn verbrede gangzones gecreëerd, die een ideale plek vormen om te studeren; deze zones worden indirect, door vides in het dak en door licht vanuit de lokalen, van daglicht voorzien. De theorielokalen, die door alle secties gedeeld worden, liggen centraal in het gebouw en zijn direct bereikbaar vanuit de centrale hal. De verschillende ruimtes voor personeel en administratie liggen juist meer verdeeld; zo zijn de leraren zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar, en kunnen zij makkelijker toezicht houden. Ook ligt er naast de receptie een wachtkamer voor bezoekers, zodat niemand ongevraagd door het gebouw kan dwalen.

Vaste en flexibele voorzieningen

Het gebouw wordt gedragen door kolommen in de gevels en de gangen, waardoor de scheidingswanden tussen de lokalen flexibel aangebracht kunnen worden; ook is het hierdoor eenvoudiger om eventuele latere functiewijzingen door te voeren. Vaste voorzieningen als schachten en toiletten liggen centraal in het middengebied, waardoor deze altijd goed bereikbaar zijn. De gymzaal bevindt zich aan de zuidkant van het gebouw, op de eerste verdieping; op die manier is het mogelijk om toezicht te houden op het schoolplein. De gymzaal staat in directe verbinding met een trappenhuis en een lift en is daarnaast voorzien van een extra entree; hierdoor kan de zaal in de avonduren verhuurd worden aan externen, zonder dat daarbij het hele gebouw opengesteld hoeft te worden.

Een beeldbepalende gevel

De gevel maakt het gebouw bijzonder en tegelijkertijd deel van de omgeving. De gele, zachte steen, die ambachtelijk is gemetseld, sluit aan bij de materialisering van de omringende gebouwen; een combinatie van horizontale en verticale banen in verschillende metselwerkverbanden zorgt voor een heldere gevelindeling. Voor de te openen ramen zijn geperforeerde panelen geplaatst. Deze opengewerkte vlakken geven het gebouw ook ‘s avonds, wanneer het licht er van binnenuit doorheen valt, een bijzondere uitstraling.

Een schoolplein voor de school

Het buitenterrein is met de grote, door plantenbakken omgeven zitbanken een verlenging van de binnenruimte. Aan de zuidkant van het terrein komt de fietsenstalling voor docenten en leerlingen; deze stalling is direct te bereiken vanaf het naastgelegen Rijnlandpad, waardoor het schoolplein vrij gehouden kan worden van fietsers én hun fietsen.


Publicaties

Dagblad 010 Nieuwbouw Veurs voorburg ver gevorderd

Het Krantje

 

 

 

 • Winkelruimte en etalage
 • Centrale ontmoetingsruimte - aula
 • Centrale ontmoetingsruimte - aula
 • Central meeting area - aula
 • Centrale ontmoetingsruimte - aula
 • Centrale ontmoetingsruimte - aula
 • Centrale ontmoetingsruimte - aula
 • Wijkrestaurant
 • Keuken
 • Werkplekken
 • Exterieur