Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, Groningen

Zonlicht, oriëntatie


en schaalsprong naar de omgeving

Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, Groningen

Atelier PRO werkt, samen met Vakwerk architecten, aan de nieuwe huisvesting van het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen. Een zorgvuldig ontworpen gebouw, waar ruimte is voor patiënten, medewerkers, bezoekers, onderzoekers en studenten. Wat zij samen gemeen hebben, is de behoefte aan zo veilig mogelijke omgeving waarin tegelijkertijd binding blijft bestaan met de maatschappij.

Het UCP wil mensen met een psychiatrische aandoening de beste diagnostiek en behandeling geven, en daarbij speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. De nieuwbouw moet ruimte bieden aan de kerntaken én de ambitie van het UCP; speerpunt is om de prognose van mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren - iets wat mogelijk is door kennisontwikkeling en de klinische toepassing ervan hand in hand te laten gaan.

Patiënt en zorgverlener centraal

In de nieuwe opzet bestaat het UCP uit twee delen: een poliklinische vleugel voor onderzoek en dagbehandelingen en een kliniek met patiëntenkamers; deze zijn verbonden door een lager gebouwdeel met daktuinen. In het gebouw is ruimte voor patiëntenzorg, maar ook voor onderzoek en voor onderwijs. Het ontwerp ondersteunt maximaal zorg- en onderzoeksprocessen; de patiënt én de zorgverlener staan centraal. Achterliggende gedachte is dat mensen in een zo veilig mogelijke omgeving toch verbinding houden met de maatschappij. Daarom ligt de kliniek, waar patiënten langer verblijven, aan de stadskant naast de Oosterparkbuurt, en de polikliniek, waar mensen - al dan niet van buitenaf - voor een afspraak met de dokter komen, aan de kant van het Centraal Medisch Complex van het UMCG.


Oriëntatie op de zon

Het ‘normaliseren’ speelt een belangrijke rol, zowel aan de binnenkant van het gebouw als aan de buitenzijde. De oriëntatie op de zon vormt, in combinatie met de hoffelijke schaalsprong naar de woonwijk, de leidraad van het ontwerp. Daglicht is essentieel bij het creëren van een healing environment voor patiënten met een psychiatrische aandoening. Alle patiëntenkamers zijn gericht op de ochtendzon, terwijl de huiskamers en de daktuinen juist middagzon krijgen. De daktuinen liggen centraal de eerste verdieping, boven op de therapieruimtes van de begane grond, en zijn voor alle patiënten toegankelijk. Vanuit het warme en prettige interieur, met goede kleuren en houten vloeren en plafonds, kijken mensen uit op deze weelderige tuinen.

Een toekomst- en aardbevingsbestendig gebouw
Het ca. 15.500 m2 rote gebouw is zo opgezet dat  functies in de toekomst makkelijk veranderd kunnen worden. Een tunnel en een luchtbrug verbinden het UCP met het hoofdcomplex van het UMCG. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de aardbevingsbestendigheid van de constructie, en met de flexibiliteit en uitbreidbaarheid van de installaties.

Atelier PRO en Vakwerk architecten wonnen de Europese aanbesteding voor het ontwerp van de nieuwe psychiatrische afdeling na een intensieve maar ook inspirerende competitie. De nieuwbouw vervangt de bestaande huisvesting uit de jaren zestig en is onderdeel van een grotere vernieuwingsoperatie op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 

Publicaties

 

Duurzaamgebouwd.nl Vernieuwing Universitair Centrum Psychiatrie

ArchitectuurNL Nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen bereikt hoogste punt
OOG Omroep Groningen Nieuwbouw afdeling psychiatrie UMCG bereikt hoogste punt
skipr UMC start met nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie
OOG Omroep Organisatie Groningen Niewbouw Universitair Centrum Psychiatrie van start
Architectenweb Eerste paal Universitair Centrum Psychiatrie Groningen geslagen
Architectenweb Atelier PRO +Vakwerk ontwerpen Universitair Centrum Psychiatrie
ArchitectuurNL Atelier PRO +Vakwerk ontwerpt Universitair Centrum Psychiatrie 
OOG Omroep Organisatie Groningen UMCG krijgt aardbevingsbestendigeafdeling psychiatrie.

 

 • Vogelvlucht
 • PRO+Vakwerk
  Entree hal
 • Interieur ©René Souverijn
 • PRO+Vakwerk
  Fijn wakker worden met ochtendlicht
 • Interieur ©René Souverijn
 • Interieur ©René Souverijn
 • PRO+Vakwerk
  Een duidelijke en vriendelijke entree