Rudolf Steiner College en School, Haarlem

metamorfose


voor schoolgebouw uit de jaren ‘60

Rudolf Steiner College en School, Haarlem

In Schalkwijk in Haarlem zijn de Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College gevestigd. De School heeft behoefte aan nieuwe huisvesting, het College aan uitbreiding.

Aan de Duitslandlaan staat een schoolgebouw uit de jaren ‘60 dat een metamorfose zal ondergaan en de nieuwe huisvesting wordt voor de School. Voor het College komt aan de Belgiëlaan nieuwbouw. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door middel van een tussenlid; de ‘connector’. Hierdoor is het mogelijk dat beide scholen een grote zaal delen.

School
Voor de school is een belangrijk uitgangspunt om de structuur van het bestaande gebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken. Aanpassingen zijn namelijk lastig en duur. Wel moet de school niet alleen maar uit gangen bestaan; de school moet een hart krijgen. De oksel van het gebouw is daarvoor de logische plek. Dat is een centraal punt en ook de logische plek voor de entree. Daar kom je straks binnen en hier wordt dus ruimte gemaakt.


College
Het College krijgt een compacte opzet in drie lagen. Centraal in het gebouw komen de twee grote ruimten: de grote zaal en de gymzaal. Deze hebben ongeveer dezelfde afmetingen en worden gestapeld. De rest van het programma vouwt zich hier om heen. Aan de westzijde trapt het gebouw af naar het plein. Hierdoor wordt het strenge orthogonale karakter verzacht en ontstaan ook bijzondere dakterrassen. Deze krijgen een groen karakter en kunnen door school, leerlingen en medewerkers gebruikt worden.
Aan het plein ligt de kantine en de centrale entree. Via een tribunetrap kan van hieruit het gebouw verder omhoog betreden worden. Een centrale trap en vides koppelen de verschillende verdiepingen aan elkaar en brengen licht en lucht in de hele school. De grote zaal en gymzaal krijgen een houten schil met een bijzondere vorm, hierdoor wordt intern de orthogonale opzet verzacht en deels ‘abgeeckt’.

Materialen
De gevels zijn van baksteen in combinatie met verduurzaamd hout. Bij het College wordt de straatgevel in baksteen ‘opengebroken’ aan het schoolplein en wordt dan in hout met groen (plantenbakken) uitgevoerd.
Bij de school worden de  bestaande kozijnen en betonnen borstweringen hergebruikt. Voor deze borstwering komt een nieuwe gevel, die voldoet aan de huidige isolatiewaarden, met glas en hout. De kopgevels worden uitgevoerd in dezelfde baksteen als het College.
Voor het interieur is uitgegaan van een basis met natuurlijke kleuren en materialen, daarbij komen accenten van meer uitgesproken kleuren.


Publicaties

Buurt profiteert mee van 'gasloos' Haarlems Dagblad

 

 


 

 

  • Nieuwbouw Rudolf Steiner college
  • College vanaf Belgiëlaan
  • College vanaf schoolplein
  • Exterieur school
  • Exterieur school
  • Kantine college
  • Interieur college
  • Gym
  • Vogelvlucht Zuid