Rudolf Steiner College en School, Haarlem

metamorfose


voor schoolgebouw uit de jaren ‘60

Rudolf Steiner College en School, Haarlem

In Schalkwijk in Haarlem zijn de Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College gevestigd. De School heeft behoefte aan nieuwe huisvesting, het College aan uitbreiding. Hiervoor is ruimte gevonden op een kavel tussen de Belgiëlaan en de Duitslandlaan. Aan de Belgiëlaan staat een schoolgebouw uit de jaren ‘60 dat een metamorfose zal ondergaan en de nieuwe huisvesting wordt voor de School. Het College komt aan de Duitslandlaan en wordt nieuwbouw. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden dmv van een tussenlid; de ‘connector’. Hierdoor is het mogelijke dat beide scholen een grote zaal delen.

School
Voor de school is een belangrijk uitgangspunt om de structuur van het bestaande gebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken. Aanpassingen zijn namelijk lastig en duur. Wel moet de school niet alleen maar uit gangen bestaan; de school moet een hart krijgen. De oksel van het gebouw is daarvoor de logische plek. Dat is een centraal punt en ook de logische plek voor de entree. Daar kom je straks binnen en hier wordt dus ruimte gemaakt.Door het euritmielokaal te koppelen aan de entreeruimte en te zorgen dat deze met schuifpanelen aan elkaar gekoppeld kunnen worden, ontstaat er een grote centrale ruimte, het hart, dat voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. 

College
Het Rudolf Steiner College krijgt een compacte opzet in drie lagen. Centraal in het gebouw komen de twee grote ruimten: de grote zaal en de gymzaal. Deze hebben ongeveer dezelfde afmetingen en worden gestapeld. De rest van het programma vouwt zich hier om heen. Aan de westzijde trapt het gebouw af naar het plein. Hierdoor wordt het strenge orthogonale karakter verzacht en ontstaan ook bijzondere dakterrassen. Deze krijgen een groen karakter en kunnen door school, leerlingen en medewerkers gebruikt worden. Aan het plein ligt de kantine en de centrale entree. Via een tribunetrap kan van hieruit het gebouw verder omhoog betreden worden. Een centrale trap en vides koppelen de verschillende verdiepingen aan elkaar en brengen licht en lucht in de hele school. De grote zaal en gymzaal krijgen een schil met een bijzondere vorm en afwerking (hout) in het interieur. Hierdoor wordt intern de orthogonale opzet verzacht en deels abgeeckt

Materialen
De gevels worden uitgevoerd in baksteen in combinatie met verduurzaamd hout. Vóór het Rudolf Steiner College komt een steenachtige gevel aan de Belgiëlaan die wordt ‘opengebroken’ aan de pleinzijde en daar groener en meer houtachtig wordt. Voor de school wordt nu uitgegaan van sloop van de bestaande kozijnen en metselwerk, maar met behoud van de betonnen borstweringen. Voor deze borstwering komt dan een nieuwe gevel, die voldoet aan hedendaagse isolatiewaarden. Deze borstweringen worden voorzien van veel glas en houten elementen. De kopgevels worden uitgevoerd in dezelfde baksteen als het Rudolf Steiner College. Voor het interieur wordt uitgegaan van een basis van veel natuurlijke kleuren en materialen met accenten in uitgesproken kleuren.

    Exterieur college
  • Exterieur college
  • Exterieur school
  • Exterieur school
  • Vogelvlucht Zuid