Renovatie Rijkskantoor Mandemaat, Assen

Bestaand kantoor uit 1980 hergebruiken


en verbouwen tot modern Rijkskantoor

Renovatie Rijkskantoor Mandemaat, Assen

Atelier PRO heeft samen met Strukton Worksphere een ontwerp gemaakt voor de renovatie en hergebruik van het Rijkskantoor Mandemaat 3 te Assen. Dit betreft een Design & Build (D&B) project op basis van een UAV-gc overeenkomst met als eindresultaat een Rijksverzamelkantoor met een BVO van circa 12.000m2. De opdrachtgever is het Rijksvastgoedbedrijf.  
Het project is gegund aan het D&B team van BAM en Fokkema-partners.

Bestaande pand hergebruiken
Het bestaande gebouw Mandemaat 3 is oorspronkelijk ontworpen door Hans van Olphen en is onderdeel van een cluster gebouwen. Het is gerealiseerd in 1980. Mandemaat 3 is representatief voor zijn tijd en als karakteristiek goed bewaard gebleven. De panden zijn ooit gebouwd voor zes provinciale diensten. In de uitvraag stond destijds omschreven dat de gebouwen een bebouwingsprincipe moesten nastreven waarbinnen alle diensten met hun verschillende processen konden worden gehuisvest. Het antwoord was een langgerekte gebouwing met kantoorunits gelegen aan een cenrale as waarbinnen zich de ontsluiting en de gedeelde voorzieningen bevonden. Mandemaat 3 is opgebouwd uit 9 bouwdelen varierend in hoogte van een tot drie lagen. Toendertijd, in 1980, kreeg elke dienst 1 of meerdere kantoorunits toegewezen en had elke dienst zijn eigen entree. Deze situatie is reeds in 2001 veranderd door de toevoeging van een centrale ingang en gedeeld centraal restaurant.

 

Het Nieuwe Werken mogelijk maken
Mandemaat 3 wordt verbouwd tot een Rijksverzamelkantoor op basis van de uitgangspunten zoals de Rijksoverheid in de FWR-wijzer omschrijft (Rijksbrede huisvestingskader Fysieke Werkomgeving Rijk). De beoogde gebruiker is het ministerie van Economische Zaken die hier al met een aantal dienstonderdelen is gehuisvest. Het huidige pand voldoet niet (meer) aan de eisen en het gewenste kwaliteitsniveau van een Rijkskantoor. De bestaande indeling wordt gewijzigd en ingericht volgens de principes van de FWR. Het doel is om een efficient, aantrekkelijk en veilig en vertrouwde kantooromgeving te maken. Het nieuwe Rijksverzamelkantoor wordt ingericht om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. 

Voorstel aanpassing bestaande structuur
Ondanks de logische structuur is het gebouw nu niet heel overzichtelijk. De functionele tussenzones zijn zodanig afgesloten dat er geen zicht is op waar je naar toe loopt. Als medewerkers geen vaste werkplek meer hebben wordt goede oriëntatie essentieel. Zij dienen gemakkelijk hun weg te vinden, ook in delen van het gebouw waar ze niet regelmatig komen. Wij hebben daarom in ons projectvoorstel de centrale as verbreed en opengemaakt door de halfronde binnenwanden te verwijderen. De gangzone naast de trappen loopt door en geeft de gebruiker (door)zicht over het hele gebouwdeel.


Ruimte maken voor ontmoeten en samenwerken  
In het kantoorgebied speelt het ontmoetingsgebied met zogenaamde ‘ankerpunten’ een belangrijke rol. Plekken waar het prettig en logisch is om elkaar te treffen en te informeren. Deze zijn evenredig verdeeld over het kantoorgebied daar waar de centrale as de kantoorvleugel kruist, aan de entree van het werkgebied. De ronde vide met natuurlijk daglicht versterkt nog de ontmoetingsfunctie. In de kantoorvleugels liggen de werkgebieden ingericht met activeiteitsgerelateerde werkplekken.

  • Impressie interieur kantoorgebied
  • Impressie interieur ankerpunt in kantoorgebied
  • Impressie interieur vergaderruimten
  • Exterieur situatie voor (boven) en na (onder)
  • Concept beeld gang oud (links) en nieuwe situatie (rechts)
  • Schema bestaande structuur
  • Schema nieuwe structuur
  • Schema nieuwe indeling