Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Stedelijk blok


voor de Delftse binnenstad

Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Atelier PRO is gekozen door MN en Proactief Vastgoed in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Delft. Het bestaande blok wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, een commerciële plint met drie lagen huurwoningen.

Context
De kavel aan de Bastiaanpoort ligt in het Zuidpoortgebied in de Delftse binnenstad. Hoewel het blok volledig is omgeven door nieuwbouw is het onderdeel van het Delftse historische grachten. De kavel ligt op een markant punt op de route van De Historische Delftse binnenstad (vanaf de Beestenmarkt) richting het nieuwe winkelcentrum van het Zuidpoortgebied: het Bastiaansplein. Het is een plek die die de overgang vormt tussen verschillende sferen: de overgang tussen oud en nieuw,  tussen gracht en winkelcentrum maar ook een overgang in schaal en functie: van kleinschalige, meer grondgebonden verkaveling van de Delftse binnenstad naar gestapelde hoogbouw (winkels over twee lagen en appartementen).


Homogeen blok, divers woningaanbod
De programmering en bestemming van het blok bepalen een homogene bouwmassa: een gesloten bouwblok van vier lagen. Een divers woonaanbod (61 appartementen) sluit aan op de verschillende sferen en kwaliteiten rond het blok. Grotere appartementen met balkons deels inpandig in loggia’s aan de gasthuislaan, kleinere units b.v. voor studenten aan de drukke en door omliggende gebouwen beschaduwde Bastiaanspoort. Riante hoekappartementen aan het zonnige Bastiaansplein. Ook de functies in de plint zijn geënt op de verschillende condities en kwaliteiten van de openbare ruimte.


Architectonische visie
In de visie van atelier PRO presenteert het bouwblok zich als één continue bouwmassa van vier bouwlagen (drie woonlagen op een plint) Als homogeen en eenduidig gebouw is het van alle zijde een herkenbaar element van de Delftse binnenstad. Qua bouwhoogte vormt het een intermediair tussen de verschillende bebouwingshoogten.

Het eerder beschreven spanningsveld in schaal, sfeer programma en karakter komt tot uiting in de schaal, maat, proportie en ritmering van de gevels. Het gebouw is herkenbaar als één volume met een duidelijke hoofdstructuur in de gevel waarbinnen verschillende functies kunnen worden opgenomen en uitgewerkt. Door middel van een eenduidig architectonisch idioom worden verschillende ritmes gemaakt afhankelijk van woningtype en schaal van de aangrenzende stedelijke ruimte.

Onze inspiratiebron is de Delftse gracht en deze hebben wij vertaald in een aantal spelregels in de gevel zonder al te letterlijk te zijn. Belangrijke kenmerken zijn:

- Duidelijke opbouw: plint, opbouw en lijst

- Verticaliteit

- Contrast tussen baksteen en witwaarde bv door toepassing van andere materialen als natuursteen of beton.

Bovenstaande kenmerken hebben wij vertaald in een abstract raster of reliëf dat de bouwmassa definieert en leesbaar maakt. Dit grid vormt de basisstructuur waardoor elementen als balkons, winkelpuien & signing, kozijnen, dichte gevelvlakken en expeditie-ingangen elk hun plek krijgen. Het grid abstraheert via een bewerking de Delftse grachtenwand in een sequentie van Schoonhoven-reliëfs.

Voor de verticale belijning van het grid is er een karakteristiek U vormig betonnen element ontworpen om een kenmerkende dubbele belijning in het gevelbeeld te introduceren, de contour van de kaders. Deze wordt met staand halfsteens verband metselwerk ingevuld. De horizontale banden liggen terug tov de vericale om meer verticaliteit te introduceren. De betonnen belijning past zich aan, aan de hand van het type buitenruimte(frans balkon, frans balkon plus of loggia).

  

  • Concept diangrammen
  • Exterieur Bastiaansplein
  • Exterieur Gasthuislaan
  • Exterieur Zuiderstraat
  • Detail Frans balkon
  • Detail Frans balkon
  • Maquette 3D print PLA filament, schaal 1:50
  • Maquette 3D print PLA filament, schaal 1:50