Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Stedelijk blok


voor de Delftse binnenstad

Herontwikkeling Bastiaanpoort, Delft

Atelier PRO is in 2016 gekozen door de projectontwikkelaars MN en Proactief Vastgoed in opdracht van Pensioenfonds Metaal & Techniek als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Delft. 

Context
Bastiaanpoort ligt in het Zuidpoortgebied in de Delftse binnenstad. Hoewel het blok volledig is omgeven door nieuwbouw is het onderdeel van het Delfts historisch stedelijk weefsel. Het gebouw ligt op een markant punt op de route van De Historische Delftse binnenstad (vanaf de Beestenmarkt) richting de Sint Sebastiaansbrug naar de TU campus. Het is een plek die de overgang vormt tussen verschillende sferen binnen Delft. De overgang tussen oud en nieuw, de overgang in schaal (grootte korrel naar klein) en in functie. De overgang van kleinschalige en grondgebonden verkaveling van de Delftse binnenstad naar gestapelde bebouwing met winkels over twee bouwlagen met daarboven wonen.


Een homogeen bouwblok met een divers woningaanbod
Het bestaande blok werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met een gemengd programma bestaande uit een commerciële plint met daarop drie bouwlagen huurwoningen. Het ensemble is een gesloten bouwblok zonder parcellering.
Er is een gevarieerd woningaanbod met 63 appartementen. Aan de Gasthuislaan zijn grotere appartementen met deels inpandige loggia's. Aan de drukke Bastiaanpoort, door omliggende gebouwen beschaduwde, zijn kleinere eenheden en aan het zonnige Bastiaansplein zijn ruime hoekappartementen. Ook de functies in de plint sluiten aan bij de verschillende ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving.

 

Architectonische visie
Het bouwblok is één continue bouwmassa van vier bouwlagen. Het is een homogeen en eenduidig baksteen gebouw en is van alle zijde herkenbaar in de Delftse binnenstad. De bouwhoogte is een overgang van de hoger nieuwe bebouwing bij het Sebastiaanplein en de lagere bebouwing in de historische stad.

Het spanningsveld in schaal, sfeer, programma en karakter komt tot uitdrukking in de schaal, maat, proportie en ritmering van de gevels. Het gebouw is herkenbaar als één volume met een duidelijke hoofdstructuur in de gevel waarbinnen verschillende functies zijn opgenomen en uitgewerkt. Door middel van een eenduidig architectonisch idioom werden verschillende ritmes gemaakt die afhankelijk zijn van woningtype en schaal van de aangrenzende stedelijke ruimte.

Onze inspiratiebron is de Delftse gracht. Deze hebben wij vertaald in een aantal spelregels in de gevel zonder al te letterlijk te zijn. Belangrijke architectonische kenmerken zijn:

- Duidelijke opbouw: plint, opbouw en lijst

- Verticaliteit

- Contrast tussen baksteen en witwaarde bv door toepassing van andere materialen als natuursteen of beton.

Bovenstaande kenmerken hebben wij vertaald in een abstract raster of reliëf dat de bouwmassa definieert en leesbaar maakt. Dit grid vormt de basisstructuur waarbinnen elementen als balkons, winkelpuien & signing, kozijnen, dichte gevelvlakken en expeditie-ingangen elk hun plek kregen. Het grid abstraheert via een bewerking de Delftse grachtenwand in een sequentie van een van de Schoonhoven-reliëfs. Voor de verticale belijning van het grid is er een karakteristiek U-vormig betonnen element ontworpen om een dubbele belijning in het gevelbeeld te introduceren, de contour van de kaders. Deze is met staand halfsteens metselverband ingevuld. De horizontale banden liggen terug t.o.v. de verticale om meer verticaliteit te introduceren. De betonnen belijning past zich aan, aan de hand van het type buitenruimte (frans balkon, frans balkon plus of loggia).

 

Publicaties

Bouwwereld 02 2022, Mooi gedaan p38-39

 

 

  • Bastiaansplein
  • Gasthuislaan
  • Hoek Gasthuislaan, Bastiaanpoort
  • Hoek Zuiderstraat, Kruisstraat
  • Binnentuin
  • Detail Frans balkon
  • Detail Frans balkon plus
  • Detail
  • Concept diangrammen