IGS Frankfurt Riedberg

Iconisch schoolontwerp Frankfurt Riedberg


wint tweede prijs!

IGS Frankfurt Riedberg

Icoon van de wijk

De nieuwe wijk Riedberg heeft een open morfologische structuur van huizen en woongebouwen in een doorlopende groen continuüm met tuinen en bomen. De wijk zelf is weer een deel van het uitgestrekte stadslandschap rond Frankfurt am Main. Belangrijke gebouwen in Riedberg hebben een grotere bouwmassa en woonhuizen hebben een eigen korrelgrote en schaal.

Voor de stedenbouwkundige hoofdopzet van ons gebouw kiezen wij voor een hoofdvorm die de straten rond de bouwlocatie articuleert en van een duidelijk profiel voorziet. Zo ontstaat een in hoogte gedifferentieerde hoofdvorm, die een beschut binnen gebied realiseert. Deze hoofdvorm wordt op een aantal plekken opengebroken, uitgebreid. De eerste interventie vormt een doorbraak die een verbinding legt voor voetgangers tussen het metrostation en de nieuwe Hoofdentree. Zo ontstaat sen een duidelijk gearticuleerde entreepoort aan de korte Gräfin-Dönhoff-Strasse  Aan de twee andere zijden van de bouwkavel blijft het karakter van het gebouw meer open en sluit aan bij het open stadslandschap. Binnen het open stadslandschap brengen wij met de bouwmassa richting aan in de stedelijke ruimten. Voor bewoners en bezoekers ontstaat zo een heldere en vanzelfsprekende stedelijke structuur. Van de U-bahn is de school duidelijk herkenbaar als een school, een belangrijk openbaar gebouw met een aantrekkelijk binnengebied als schoolplein.

Schoolpoort en schoolplein

Van de U-Bahn Halstestelle lopen leerlingen via deze straat naar de entreepoort. Het is brede en ruime poort met daarboven de sportzaal. Door deze bouwmassa en de bouwmassa aan de andere zijde van de Gräfin-Dönhoff-Strasse ontstaat hier een straatprofiel met een stedelijk karakter. Van deze entree heeft men meteen zicht op het schoolplein en de centrale hal aan de andere zijde van het plein. Door de poort krijgt het schoolplein een intimiteit. Het plein is er voor de leerlingen.

Stedelijke plint Gräfin-Dönhoff-Strasse

Op straatniveau tussen de Gräfin-Dönhoff-Strasse en het schoolplein liggen de belangrijke openbare functies. Een wijkcentrum voor jeugd en Gezin (Jugendhilfe). Boven de entreepoort ligt de sporthal, deze is voor de school maar ook voor allerlei sportverenigingen te gebruiken. Ook de aula en daarnaast de mensa van de school liggen aan de Gräfin-Dönhoff-Strasse. Deze kunnen allemaal onafhankelijk van de school worden gebruikt en geven de plint van de Gräfin-Dönhoff-Strasse een aangenaam, stedelijk en levendig karakter. Sport en buurtverenigingen kunnen hier gebruik van maken. Ouderen uit de wijk kunnen ’s avonds en in het weekend in de mensa eten en verblijven in de aula.

Bouwmassa

De bouwmassa is compact en de schil daaromheen is zeer goed geïsoleerd. De schaal en de korrelgrote van de bouwmassa is aangepast aan de bebouwing die tegenover de school ligt. Een stevige wand aan de Gräfin-Dönhoff-Strasse en een meer open structuur aan de twee andere zijden. Wij hebben om vier redenen gekozen voor deze compacte bouwmassa:

  • Stedenbouwkundige articulatie van Gräfin-Dönhoff-Strasse en de plint op het straatniveau
  • Passief Bouwen
  • Functionele organisatie van de school, routing binnen het gebouw en lokalen aan de gevel
  • Bouwtechnisch, gefaseerd en modulair te bouwen

Raumprogramma = Programma van Eisen + Standort

Het Raumprogramma is de functionele weerslag van het programma van eisen in de context van het stadslandschap van de wijk Riedberg.

Op straatniveau liggen de algemene functies die onafhankelijk van de school zijn te gebruiken. De sportzaal is te bereiken van straatniveau maar ligt boven de poort. Jugendhilfe, de aula en de mensa liggen op de hoek van de Gräfin-Dönhoff-Strasse.


Het hart van de school

Midden in de school ligt het centrale hal van de school, dit is het hart van de school en ligt aan de Gräfin-Dönhoff-Strasse. Daarin is een monumentale en beeldbepalende trap. Deze centrale hal is vanuit de entreepoort en vanaf de straat direct en goed zichtbaar. Aan deze centrale hal liggen drie bouwdelen die direct voor de school zijn bestemd. Twee bouwdelen liggen aan de straat en een bouwdeel ligt op het schoolplein.

Op de begane grond liggen in twee bouwdelen de vaklokalen die voor alle schooljaren te gebruiken zijn. Muziek en kunst, Natuurkunde, scheidkunde en biologie. In het bouwdeel langs de straat ligt de mensa en aula. Daaronder is de parkeergarage in een parkeerkelder gesitueerd. Op de 1e verdieping liggen ook vaklokalen en is de Verwaltung voor de school ondergebracht. De 1e en 2e verdieping worden door alle leerlingen gedeeld en is voor een deel ook toegankelijk voor buurtbewoners (aula, mensa). De 2e en 3e verdieping hebben een gesloten karakter.  Hier liggen de onderwijshuizen.

Onderwijshuizen

Op de 2e en 3e verdieping liggen zes cluster. Elk schooljaar heeft een eigen cluster. Een cluster is dus letterlijk het huis van een jaar. Elk jaar verhuizen de leerlingen naar een ander huis. Deze huizen hebben een uniforme indeling. Er zijn vier klaslokalen, een docentenruimte en een leerlingen ruimte om zelfstandig te werken. De gang is verbreed zodat er een extra ruimte aan de gevel ontstaat voor leerlingen om zelfstandig te werken. De inrichting van scholen is over het algemeen ook uniform. Alle stoelen en tafels zijn hetzelfde. Maar met kleuren en allerlei overige meubels willen wij de huizen een eigen identiteit geven. De huizen hebben misschien een eigen karakteristieke houten kast of gemakkelijke fauteuils om boeken te lezen. Belangrijk is dat leerlingen en docenten voelen dat de cluster niet een anonieme ruimte is maar dat het een gepersonaliseerde ruimte wordt. Een ruimte die anders is en daarom speciaal voor dat jaar.

Modulair en gefaseerd bouwen

Om gefaseerd en fabrieksmatig te bouwen kiezen wij voor een modulair bouwsysteem. Elke moduul is 2,8 m1 breed, 3,6m1 hoog en heeft een diept van voornamelijk 8,4m1. Deze modules zijn met een vrachtwagen te transporteren en op de bouwplaats eenvoudig te monteren.  Omdat wij het Passief Bouwen als uitgangspunt hebben zijn deze modules zeer goed geïsoleerd. Ook kunnen wij de school gefaseerd bouwen. Overlast voor de omgeving wordt zo tot een minimum beperkt. Doordat de modules in de fabriek worden vervaardigd kan er extra aandacht geschonken worden aan de kwaliteit van de afwerking.

  • Interieur
  • Begane grond
  • Begane grond parkeergarage
  • Begane grond en eerste verdieping
  • Doorsnedes
  • Vogelvlucht