Landschap Meander Medisch Centrum, Amersfoort

oude NATO-depot


wordt parklandschap met ziekenhuis

Landschap Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Het Meander Medisch Centrum ligt op de plaats van het voormalige mobilisatiedepot dat na de val van de muur buiten gebruik werd gesteld. Het terrein is omgetoverd in een parkachtig gebied dat aansluit op het weidegebied dat vanaf het Eemmeer tot in het centrum van Amersfoort doorloopt. Deze groene ruimte heeft een oude geniedijk en de Eem als beelddragers.

Samenspel
Het bouwen op deze locatie vroeg om een houding die recht doet aan de aanwezige waarden van natuur en cultuurhistorie. De kans voor het ziekenhuis lag met name in het laten binnendringen van het landschap tot diep in het gebouw en zo in het creëren van een groene omgeving en een menselijke maat waardoor een aangename verblijfsklimaat ontstaat voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het samenspel tussen architectuur en landschap heeft geresulteerd in een nauwe vervlechting van gebouw, omliggend park en het landschap. Kortom een plek die ontstresst en zo bijdraagt aan een ‘healing environment’. Bomen en beplanting werden daarom zoveel mogelijk gespaard. Het gebouw is niet als een massief blok vormgegeven maar als een aantal bouwdelen waartussen het landschap diep het gebouw binnendringt. Groen en gebouw grijpen als vingers in elkaar.

 

Logistiek
De schaalsprong van buiten naar binnen vindt stapsgewijs plaats. Naast ruimte voor bezoekers en patiënten is er veel aandacht voor de logistiek van het ziekenhuis. Het goederentransport kruist niet met het publiek en patiënten: de aan- en afvoer en ambulances zijn aan een zijde kant van het gebouw geplaatst. De parkeergarage voor de bezoekers ligt onder het gebouw zodat het landschap is gevrijwaard van auto’s. Voor de medewerkers is er een stallinggarage langs de toegangsweg. De gevel van deze garage is met boomstammen en klimplanten bekleed zodat het een geheel wordt met het landschap. DS landschapsarchitecten richtte het landschap in met bomen en beplanting, een interessante looproute met zichtpunten op het omliggende landschap en langs de waterwerken geven deze groene ruimte een pastorale sfeer. Ten behoeve van de noodzakelijke waterberging is de oude Eemloop in het gebied teruggebracht.

 

 • Dirk Verwoerd
  entree
 • Dirk Verwoerd
  terp
 • Staalverleggend.nl
  landschap
 • Dirk Verwoerd
  landschap
 • Dirk Verwoerd
  landschap
 • Dirk Verwoerd
  landschap
 • Dirk Verwoerd
  landschap
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • Dirk Verwoerd
  terrein
 • oude situatie
 • atelier PRO
  schets landschap