Verwaltungsgebäude IKK, Saarbrücken

Sluitsteen nieuwe gebiedsontwikkeling


Hoofdkantoor IKK Saarbrücken

Verwaltungsgebäude IKK, Saarbrücken

IKK Südwest bouwt in Quartier Eurobahnhof in Saarbrücken een nieuw kantoorgebouw met ongeveer 1000 werkplekken. Het is de bedoeling dat de momenteel over verschillende locaties in Saarbrücken verspreide werkplekken onder één dak worden samengebracht.

Het project management, het architectonische ontwerp, het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrische installaties zijn alle separaat aanbesteed en gegund volgens VOF-aanbesteding.

Na een intensieve ontwerp- en uitwerkingsfase zijn de bouwwerkzaamheden begonnen in de zomer van 2016. Het project bestaat uit een hoofdgebouw met ondergrondse parkeergarage en vijf kantoorverdiepingen.

De kantoorruimten zijn gegroepeerd rond een atrium dat als verbinding- en ontvangstruimte dient. In de west- en oostvleugel zijn communicatiezones met twee verdiepingen geplaatst die onderling via een vide verbonden zijn en via grote glasoppervlakken een visuele verbinding creëren tussen de binnen- en de buitenruimte. Tegenover het hoofdgebouw komt het bijgebouw te staan, dat voornamelijk als kantoorruimte dient.

De gebouwen moeten aan de hoogste eisen voldoen als het gaat om duurzaam ontwerpen, bouwen  en exploitatie. Er wordt gestreefd naar BNB-certificering in de categorie Zilver.
  • atelier PRO
    Exterieur
  • atelier PRO
    exterieur
  • exterieur
  • exterieur