Nieuwbouw Amerikaanse Ambassade, Wassenaar

Een nieuwe ambassade


in een landelijke omgeving

Nieuwbouw Amerikaanse Ambassade, Wassenaar

De nieuwe Amerikaanse Ambassade ligt in het parkenlandschap tussen Den Haag en Wassenaar. Een afgezonderde locatie waarbij aan de eisen van de opdrachtgever tegemoet wordt gekomen. De oude ambassade aan het Korte Voorhout kan zo weer een waarlijk deel van de stad worden.

Begeleiding
Atelier PRO heeft bij dit project de Amerikaanse architect Moore Ruble Yudell Architects & Planners begeleid in de bijeenkomsten en overleg met de welstandscommissie. Daarna heeft atelier PRO de door de Amerikaanse architect en haar adviseurs opgestelde stukken getoetst en vertaald naar de Nederlandse wet- en regelgeving voor de indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Ook bij het proces van aanvraag van vergunning en het overleg met de betreffende instanties heeft atelier PRO een begeleidende en adviserende rol gehad.

Ontwerp
De locatie is door de geallieerden eind 1945 gebombardeerd vanwege de bunkers en de tankgracht die de bezetters hadden aangelegd. De jaren daarna waren het sportvelden. De hele bouwlocatie is omgeven door kanalen, deels de tankgracht en deels omgelegde sloten om het waterpeil in de lager gelegen gebieden te handhaven.

De bouwenveloppe uit het bestemmingsplan is maximaal gebruikt voor het hoofdgebouw. Daaromheen liggen een aantal paviljoens. Tussen het hoofdgebouw en de paviljoens ligt een stedelijke ruimte die alle gebouwen met elkaar verbindt. In het hoofdgebouw liggen de belangrijkste functies en de kantoren.

Bij de oprijlaan is de entree van het gebouwencomplex met de zone voor het publiek. Daar is een monumentale hoofdtrap die de begane grond met de verdieping verbindt, een royale lobby en een café. Het gebouwenensemble is geheel in rood baksteen opgetrokken en het metselwerk heeft diverse patronen waarmee de verschillen tussen de gebouwen wordt versterkt.

 

 

  • Moore Ruble Yudell Architects & Planners
    Situatie
  • Moore Ruble Yudell Architects & Planners
    Maquette