De Resident, Den Haag

Transformatie plein


naar meer beschutte, vriendelijke ontvangst- en ontmoetingsruimte

De Resident, Den Haag

Ontwerp voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Resident, bestaande uit de gebouwen Castalia en Helicon. Ons multidiscipinair ontwerpteam bestond uit atelier PRO, Arup en van Toorenburg. Wij feliciteren Cepezed en Hofman Dujardin van harte met het verkrijgen van de opdracht.


De opgave bestond uit herinrichting van de kantoren en het overkappen van het Parnassusplein. In onze visie zou het plein zijn openbare functie behouden en daarnaast de gemeenschappelijke entree van de beide ministeries vormen.

Voor ons stond vanaf het begin vast dat er kansen lagen om de schaal van het plein te transformeren in een meer beschutte en vriendelijke ontvangst en ontmoetingsruimte, waarbij de mens zich niet verloren zou voelen. Als aanknopingspunt vonden we de Gleditia’s, de bomen op het plein die nu een ijl bladerdak vormen, waarmee het plein meer geborgenheid krijgt. Wij hebben gekozen om het dak wat lager in de ruimte te hangen waardoor de smalle en lage ruimte vriendelijker proporties aanneemt. Het laagste punt van het dak markeert eveneens de receptie.

De kap is zelfdragend en steunt op een vijftal vrij in de ruimte geplaatste kolommen die ook het regenwater afvoeren. De ruimte wordt op een ingenieuze wijze natuurlijk geventileerd zodat met een minimaal energiegebruik toch een comfortabel klimaat ontstaat. De diagonale draagstructuur biedt, gezien vanaf de middenas maximale transparantie en refereert aan het basketweave patroon dat in eerste instantie voor de bestrating van het plein was bedacht. Hoewel wij een structuur aan het plein toevoegen met een eigen architectonisch statement ontstaat er naar onze mening een nieuwe harmonie waarbij de oorspronkelijke gevels van de ministeriegebouwen ervaarbaar blijven.

 • atelier PRO
  entree
 • atelier PRO
  plein
 • atelier PRO
  vogelvlucht
 • atelier PRO
  avondopname