Castrovalva, Almere

Een kloppend hart in de wijk


dynamische wisselwerking van functies

Castrovalva, Almere

Het project Castrovalva is een centrale wijkvoorziening met een unieke combinatie van wonen, intramurale en extramurale zorg. De geïntegreerde huisvesting met verschillende flankerende welzijnsdiensten, zoals een kapper, wasserette en restaurant, is gekozen om een dynamische wisselwerking te creëren tussen de verschillende functies. Hiermee kan het gebouw zich beter in de wijk wortelen en wordt het een kloppend hart.
Het dienstendeel omvat diverse functies: eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapie), apotheek, dagbehandeling en genoemde welzijnsvoorzieningen. Een centrale hal fungeert als hart van het gebouw, van waaruit de verschillende functies zich aan de bezoeker tonen. Deze hal loopt over in een hof met daarachter de binnentuin van het zorgdeel. Het zorgdeel bestaat uit twee vleugels met elk 2 psychogeriatrische groepswoningen met bovenop de noordvleugel 3 verdiepingen met zelfstandige eenheden voor somatische verpleeghuiszorg en tijdelijke verzorging. Deze ruime woon-/slaapvertrekken (ca 40 m²) kunnen eenvoudig worden omgebouwd tot dubbele individuele kamers met gedeeld sanitair, indien de vraag naar zwaardere verpleging toeneemt. Op de kop van het zorgcomplex, aan de vijver, ligt een blok met 24 zelfstandige appartementen met een onopvallende binnendoorverbinding naar het zorgdeel. Dit blok heeft een eigen entree op de begane grond naast een aantal verhuurbare ruimtes.

Het tuinstedelijke karakter van de wijk Tussen de Vaarten Zuid blijkt uit de 5 meter terugliggende bebouwingsgrens. Een efficiënte stapeling van functies sluit aan op de gewenste stedenbouwkundige hoogtes: oplopend van twee lagen aan de Hagevoortdreef naar een vijflaagse pleinwand aan de vijver en in de dwarsrichting aflopend van de busbaan naar de zijde van de woonwijk. Binnen de wijk is het plan in een voorzieningenstrook opgenomen met oa een supermarkt en een school.

Als contrast met de zware contourlijn van baksteen die de bebouwingsgrens volgt, is in de ‘binnenwereld’ gekozen voor houten gevels die doorgetrokken worden tot in de grote hal. Het hout krijgt dezelfde kleur als het metselwerk zodat het blok op afstand één geheel blijft. De materialisering kent een uitzondering ter plaatse van de pleinwand bij de vijver; dit is letterlijk het gezicht van het complex geworden. Hier komt een gevelvullende kunsttoepassing van 2 silhouetten door middel van een reliëfbewerking van de grijze vezelcementplaten.

Het woonblok is als onderdeel van het totale plan ontworpen, maar kent een andere opdrachtgever en bouwtraject. De technische uitvoering van het zorg- en dienstdeel is per 1 november 2007 overgedragen aan Studio Leon Thier.

 • atelier PRO
  zicht vanaf het water
 • atelier PRO
  zicht vanaf het water
 • atelier PRO
  gevelfragment
 • atelier PRO
  plantjes
 • atelier PRO
  galerij
 • atelier PRO
  voordeur
 • atelier PRO
  galerij
 • atelier PRO
  galerij
 • atelier PRO
  Situatie