Menthe de Kloe is in mei 2023 begonnen als interieurontwerper bij atelier PRO, na eerst stage te hebben gelopen bij ons bureau. Ze haalde haar Bachelor Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten in Den Haag en studeerde daarna verder voor haar Master aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Ze liep eerder stage bij Studio Clement & Sanou, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor tentoonstellingsontwerpen voor Museum Amsterdam. Tijdens haar Masterstudie werkte ze als ZZP-er voor decor- en tentoonstellingsontwerpers Avenue & Plume in Amsterdam – iets wat goed aansluit bij haar ‘eerste liefde’, klassiek ballet.

Voordat Menthe interieurarchitectuur en -design ging studeren heeft ze vijf jaar aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gestudeerd, met als doel professioneel balletdanseres te worden. Doordat ze al vanaf jonge leeftijd danst is Menthe zich erg bewust van het menselijk lichaam, de bewegingen die het maakt, de ruimte die het nodig heeft. Mede door haar achtergrond als danser heeft Menthe een bredere blik op het ontwerpen van interieurs – ze denkt vanuit de ‘fysieke’ ervaring en ontwerpt vanuit het lichaam, vanuit beweging, vanuit de manier waarop deze zich verhouden tot de ruimte en de gebruikte materialen. In haar interieurontwerpen ligt de nadruk op de beleving van de gebruiker en het neerzetten van de juiste sfeer; op het creëren van een gebouw op maat.

Daarnaast heeft Menthe een grote interesse in het ontwerpen van gezonde omgevingen; daarbij zoekt ze, juist vanuit de verbinding die ze ziet tussen lichaam, beweging en ruimte, naar een meer inclusieve vorm van ontwerpen - ook hier ligt haar focus dus op de ervaring van de gebruiker.

Binnen ons bureau valt Menthe op door haar bevlogenheid, haar doorzettingsvermogen, haar brede ervaring en haar ‘open’ blik op ontwerpen; intuïtief, vanuit de mens, sociaal en ruimtelijk.