MFA Krimpen aan de Lek

De milieu- en duurzaamheidsscore van de nieuwe MFA Krimpen aan de Lek is uitzonderlijk goed. De score wordt gemeten aan de hand van de GPR-methodiek, een landelijke standaardmethodiek die ook in de Midden-Hollandregio wordt gehanteerd om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Het ontwerp van het gebouw scoort goed op het gebied van gezondheid (8) en energieprestatie (energielabel A). Uitzonderlijk goed scoort het gebouw op toekomstwaarde (8,5) en gebruikskwaliteit (9,1).

Deze prestaties zijn als uitzonderlijk te bestempelen te meer omdat ze tot stand zijn gebracht zonder extra investeringen. Het gebouw wordt gebouwd conform de sobere normkosten die voor onderwijsgebouwen gelden, slechts beperkt kan normaliter worden geinvesteerd in extra comfort. Door de methode van integraal ontwerpen, binnen een taakstellend budget, kon dit ambitieniveau worden gerealiseerd. Een compliment is hierbij op zijn plaats voor de architect en het ontwerpteam onder leiding van HEVO.

Atelier PRO heeft eind 2012 de winnende presentatie gemaakt voor de nieuwe  Multifunctionele Accommodatie [MFA] te Krimpen aan de Lek van in totaal 3.200  m² bvo. Inmiddels is het project bestek-gereed.

De nieuwe MFA gelegen aan de Admiraal de Ruyterstraat en de Klaverstraat  bestaat uit de Protestants christelijke basisschool De Wegwijzer, de  openbare basisschool Prinses Irene, een buitenschoolse opvang (SKN) en  een gymzaal.

Meer projectinformatie