The British School of Amsterdam wint Geurt Brinkgreve Bokaal 2021

Tijdens een uitzending van AT5 overhandigde Marieke van Doornick, wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid van Amsterdam afgelopen woensdag de Geurt Brinkgreve Bokaal aan Paul Morgan en Bas van Haver van The British School of Amsterdam. Een prijs met een boodschap. Waardering voor de transformatie van een gevangenis naar een school. Waardering voor de ambitie van de school. Waardering ook voor het subtiele samenspel van oud en nieuw.

De jury bewondert de slimme en creatieve aanpak van deze enorm ingewikkelde opgave.

De Bokaal in de vorm van een zandloper die de verandering in de tijd symboliseert, wordt jaarlijks naast de Zuiderkerkprijs uitgereikt voor het beste erfgoed en transformatie project en is vernoemd naar Geurt Brinkgreve. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor behoud van erfgoed en monumenten in Amsterdam.

De opdrachtgever kreeg de daadwerkelijke Bokaal (‘a handsome trophy’) en atelier PRO kreeg als architect van het gebouw de ingelijste oorkonde. De tekst, in de vorm van de zandloper, luidt als volgt:

De Geurt Brinkgreve Bokaal is een onderscheiding die de gemeente Amsterdam samen met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad jaarlijks toekent aan het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie van erfgoed.

De ingrepen aan het gebouw moeten de aanwezige cultuurhistorische waarden versterken of terugbrengen en een meerwaarde betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Het gebouw heeft daardoor een tweede leven gekregen en is teruggegeven aan de stad. Geurt Brinkgreve (1917-2005) was een pionier op het terrein van behoud, herstel en hergebruik van oude gebouwen die dreigden te verkrotten of te worden gesloopt. Hij streed voor goede kwaliteit van gebouwen en gebieden in de stad en voor de leefbaarheid en sociale samenhang van Amsterdamse buurten. Zijn kruistocht voor behoud van historische gebouwen, streed hij in woord als gemeenteraadslid en daad als oprichter van nv Stadsherstel.

Voor de Geurt Brinkgreve Bokaal 2021 kwamen 33 projecten in aanmerking die zijn opgeleverd tussen 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021. De jury 2021 bestond uit Dorine van Hoogstraten, Anouk Sweringa en Vincent Kompier (voorzitter).

 

Winnaar 2021 is The British School of Amsterdam (Zuid) Opdrachtgever is The British School of Amsterdam

In de vroegere strafgevangenis wemelt het van de Engelssprekende kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar: een groter contrast in gebruik is nauwelijks denkbaar voor een dergelijk beladen gemeentelijk monument. Het gesloten, zware baksteen gebouw is licht en levendig geworden zonder zijn karakter te verliezen. Juist die sfeerverandering was de grootste uitdaging. De hoofdstructuur van het complex is leesbaar gehouden, met de centrale open hal en de kruisvorm van de plattegrond: iedere vleugel herbergt een eigen afdeling voor een bepaalde leeftijdscategorie. De voormalige kapel is als gemeenschappelijke ruimte ingericht en de buitenruimten hebben elk een eigen karakter gekregen, afhankelijk van het gebruik. De cellenstructuur is behouden door lokalen tegen de gevel aan te bouwen en de cellen te gebruiken als nuttige tussenruimte vanaf de gang naar het nieuwe lokaal. De logistieke knoop is knap opgelost, de verduurzaming is innovatief en minutieus uitgewerkt zonder overbodige ingrepen te plegen die de monumentale waarden van het pand zouden aantasten.
De jury bewondert de slimme en creatieve aanpak van deze enorm ingewikkelde opgave.
De Geurt Brinkgreve Bokaal is in eerdere jaren toegekend aan: Hotel MAI Amsterdam (2020), RCO House (2019), Burgerweeshuis (2018), Van der Pekbuurt (2017), W Bank (2016), De Tandwielenfabriek (2015), De Hallen (2014), het Cygnus Gymnasium (2013), het Rembrandtparkgebouw (2012), De Nieuwe Liefde (2011 ), Dudokhaken (2010), de Hermitage Amsterdam (2009), De Kauwgomballenfabriek (2008), de Timorschool (2007), De Nieuwe Akbar (2006). Geurt Brinkgreve Bokaal 2021