Minister van onderwijs bezoekt Lumion Amsterdam

Op maandag 17 augustus bracht minister van onderwijs Arie Slob een bezoek aan Lumion Amsterdam. Hij deed dit omdat de middelbare scholen in regio Noord weer open gingen. In dit werkbezoek ging hij in gesprek met leerlingen en leraren over de start van het schooljaar en COVID19. Lumion Amsterdam meldt dat het een open gesprek was over verwachtingen, zorgen maar ook blijdschap over het weerzien met vrienden en docenten.

 


 

Veiligheid en ventilatie

TV programma OP1 besteedde ’s avonds aandacht aan de veiligheid op scholen en de ventilatie. In de uitzending kwam ook het werkbezoek van de minister aan Lumion aan de orde. Hij was blij dat na maanden onderwijs op afstand ‘fysiek’ onderwijs weer mogelijk is, vanwege het belang van de persoonlijke interactie. Ook benadrukte hij dat het voor alle betrokkenen op school en thuis belangrijk is om zich aan de gemaakte afstands- en hygiëne afspraken van het RIVM te houden. Want alleen dan kunnen de scholen open blijven.

Over ventilatie zei de minister dat in het primair onderwijs meer dan 90% en in het voortgezet onderwijs meer dan 80% van de scholen een luchtkwaliteit hebben die ver uitstijgt boven wat gevraagd wordt. Voor de scholen die dat nog niet hebben zijn er aanvullende maatregelen beschikbaar om die kwaliteit mogelijk te maken.

 

'Lumion is top'
Voor typische gangenscholen had hij het advies om praktische oplossingen te bedenken voor logistiek en de basisafspraken consequent na te leven. In het vernieuwde Lumion Amsterdam zijn de dichte gangen van het oude gebouw opengebroken. In de nieuwbouw zijn voornamelijk open ruimtes. Afstand houden is  mogelijk. “De school waar ik vandaag was, Lumion Amsterdam, was echt top. Ze hadden het geluk van een heel nieuw gebouw en zo is het natuurlijk niet overal”, aldus minister Slob.

 

 

Bijgaand een impressie van het werkbezoek aan Lumion en een video fragment van OP1 tv uitzending, waarin leerlingen van Lumion aan het woord zijn. (Foto’s: Lumion Amsterdam).