Een MFA aan de rand van Nederland

Achtmaal. 5 kilometer voorbij Zundert. Een dorp met 1600 inwoners. Een kerk, een supermarkt én een nieuwe MFA. En nog een hele mooie ook.

Ik kan me goed herinneren dat we er voor het eerst kwamen om onze visie te presenteren. Wachten in de kleine zaal waar net een belangrijke biljartcompetitie aan de gang was. Serieuze gezichten. Buiten het ketsen van de ballen en het krijten van de keu was er geen geluid. Vrijwilligsters slopen heen en weer met koffie. Ook voor ons. Een gastvrij dorp. En daarna presenteren. Kan een stadse architect wel iets maken wat in een klein Brabants dorp past? En komt dat allemaal wel uit, zo'n nieuw gebouw terwijl er toch al een gebouw is?

Tijdens het ontwerpen, het haalbaar maken van het plan en het overwinnen van de moeilijke momenten die daar bij horen, bekroop ons wel eens de twijfel. Willen al die gebruikers het wel echt? Willen ze wel samen in een gebouw waar ze meer moeten delen dan ze gewend waren?

En dan, 3 jaar later, staat het er gewoon en zijn we er trots op. De laatste boom wordt geplaatst en de officiële openingshandeling wordt verricht. Complimenten voor bouwgroep de Kok.  Wat een kwaliteit geleverd en in een super samenwerking tussen opdrachtgever, architect en uitvoering.

Onze trots neemt toe als we merken hoeveel mensen er blij van zijn geworden. School, bibliotheek, kinderopvang en de verenigingen zijn er rijker van geworden en het dorp toekomst bestendiger. Je merkt het aan de speeches. Met onder meer een trotse directeur van Thuisvester, Johan Westra, die alle tijd vrij maakt voor een dorp dat zo'n 40 kilometer van het hoofdkantoor vandaan ligt. De voorzitter van de Dorpsraad en de voorzitter dorpshuis De Nachtegaal die laten merken waarin een klein dorp groot kan zijn; een bloeiend verenigingsleven! Een vertegenwoordiger van basisschool De Wegwijzer en natuurlijk wethouder Marjon de Hoon die met hart en ziel, en charmes, het plan voor de MFA gesteund heeft en een belangrijke rol heeft gespeeld in het levensvatbaar houden van een dorp  in een prachtig landschap aan de rand van Nederland.

De complete projectbeschrijving staat elders op onze site.