De Wielewaal, Rotterdam

De Wielewaal, Rotterdam

De Wielewaal is een woningbouwontwerp met twee blokken á 55 woningen in een parkachtige setting waarin twee werelden worden verenigd. De wereld van het heroïsche Rotterdam, van de haven en de heldere blokkenstructuren van de wederopbouw. Maar ook de wereld van het lokale, contextuele van de Wielewaal, een kleinschaligere omgeving die te kenschetsen is als een tuinstedelijke oase in Zuid met prachtige, licht voorover hellende en volgroeide populieren langs het water van de Warmoldstraat, een bric à brac van kleine dijkwoningen, maneges, de achttiende-eeuwse molen aan de Kromme Zandweg en de kinderboerderij. Het vinden van een balans in de woonomgeving van fase 1 en 2 tussen deze werelden vormde ons vertrekpunt en inspiratie.

 

COMPOSITIE WOONBLOKKEN

Tussen de blokken is ruimte voor een parkachtige inrichting met wegen aan de buitenkant (vormgegeven als langzaam verkeerroute) en met het parkeren in een lange strook in de bomenzone parallel met de Groene Kruisweg. De hoofdentrees van beide blokken grenzen daaraan, evenals de bergingen op de begane grond. Het U-vormige blok bestaat uit een ensemble van drie vleugels. De vleugels staan los van elkaar waardoor er geen complexe hoekoplossingen nodig zijn. Ze worden verbonden door galerijen. De gekozen afstanden en de lichte verdraaiing van het langgerekte zuidwestelijk vleugel leveren een spannende binnenruimte. Dit middenveld is voor collectief gebruik: groen en verblijfsgebieden.

 

DE DOELGROEP

De doelgroep valt onder de gele en groene leefstijl en in het bijzonder de senioren. Dat houdt in dat een deel van de bewoners de straat opgaat om het gezellig te hebben met de buurt. (gele leefstijl) Een ander deel heeft het gezellig met kennissen en buren. (groene leefstijl)De bedoeling is dat het binnengebied in overleg tot stand komt met de bewoners en door hen gebruikt en eventueel ook onderhouden wordt. Het groene gebied leent zich voor landschappelijke elementen zoals een Wadi.

 

WONINGTYPEN

De voorgestelde woningen zijn zowel voor ouderen als kleine gezinnen geschikt. Ze zijn met opzet generiek gemaakt. Het basistype bestaat uit een drie-kamer woning waarbij hoofdslaapkamer en woonkamer aan de balkonzijde zijn gesitueerd. Een royale eetkeuken bevindt zich aan de galerijzijde. De suggestie wordt gedaan de ruimtelijkheid van de woning te vergroten door het gangbare gangetje na de voordeur te laten vervallen. Zo ontstaat bij binnenkomst een grote eetkeuken die kan worden afgesloten van het wonen. De badkamer is vanuit de hoofdslaapkamer bereikbaar. Het woningtype (een 3kamer woning van 83 m2 GBO exclusief de buitenberging) is overal toegepast. De woning kan met dezelfde verticale verbindingen, schachten en meterkast worden toegepast ook in een variant waarbij een ruime eetkeuken keuken zich naast de woonkamer bevindt aan de balkonzijde. Een 4kamer woning is ook mogelijk. De woningtypen zijn onderling uitwisselbaar, zodat ingespeeld kan worden op individuele woonwensen. De woningen op de begane grond zijn 85m2 GBO omdat daar de terrasgevel is rechtgetrokken.

 

  • Situatie
  • Stedenbouwkundige inpassing
  • Exterieur
  • Interieur
  • Gevelfragment