Westluidense Poort Tiel

Publiek Private Samenwerking


voor Design, Build, Maintain en Operate

Westluidense Poort Tiel

Samen met BAM Utiliteitsbouw heeft atelier PRO in een integraal consortium aan het PPS project Westluidense Poort in Tiel gewerkt. De Westluidense Poort is het gebied rond het voormalige GGR-gasgebouw, schouwburg Agnietenhof en de bibliotheek aan de zuidoostzijde van de historische binnenstad. De locatie ligt net achter de Waaldijk, deels binnen de oude stadsmuur.

De gemeente Tiel wil hier een cultuurgebouw (t.b.v. centrum voor de kunsten, bibliotheek, toeristeninformatiepunt, historisch informatiepunt, kunstuitleen en expositie), een ondergrondse parkeergarage, woningen (stadswoningen en appartementen), een commerciële plint onder de appartementen en openbare ruimte tot ontwikkeling brengen. Het betreft een hybride project: één integrale opgave, zijnde  een samenstel van gebieds- en vastgoedontwikkeling.

De Westluidense Poort wordt de 'cultuurpoort' van de stad. Er ontstaat een centrum voor kunst, cultuur, informatie en educatie waarin diverse huidige cultuurfuncties zoveel mogelijk samengaan onder één dak. Bovendien biedt Tiel haar inwoners en bezoekers hiermee een aantrekkelijk verblijfsgebied dat de oude binnenstad en de prachtige rivier de Waal met elkaar verbindt. De Westluidense Poort wordt opnieuw een aantrekkelijke entree naar de binnenstad. 

De PPS-procedure (publiek private samenwerking) die voor dit project werd gevolgd is een Europese aanbesteding met gebruikmaking van de ‘concurrentiegerichte dialoog’. Dit betekent dat met de geselecteerde partijen in vertrouwelijkheid een dialoog plaatsvindt over de scope (het bereik), de randvoorwaarden en de uiteindelijke DBM(O) overeenkomst. In gesprek – dialoog – met de geselecteerde partijen komt vervolgens de uitwerking van de Westluidense Poort tot stand en wordt steeds meer ingezoomd op het ontwerp, de financiën en de facilitaire dienstverlening.

De gemeente heeft naast BAM Utiliteitsbouw de marktpartijen Van Wijnen Holding en Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden geselecteerd om niet alleen het ontwerp te maken, maar ook te bouwen, te zorgen voor onderhoud én gedeeltes van de exploitatie op zich te nemen. Wij werken voor dit project samen met BAM Utiliteitsbouw, BAM GO-Park, BAM Techniek, BAM Milieu, BAM Woningbouw, landschapsarchitect Sant & Co, DGMR en Deerns.

DBM(O) staat voor Design, Build, Maintain en Operate. Hierbij worden alle schakels, van ontwerp, bouw, meerjarig onderhoud tot en met (een deel van) de facilitaire diensten, in een geïntegreerd en langlopend contract aanbesteed. Met deze contractvorm krijgt de markt optimaal de ruimte om efficiënte en innovatieve oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk van de culturele voorzieningen (in het voormalige GGR-gas gebouw en nieuwbouw) en de bouw van een parkeergarage aan te dragen en te implementeren. Dat geldt ook voor efficiënte en innovatieve oplossingen voor woningbouw en de openbare ruimte in het gebied.

Na ruim een jaar van dialooggesprekken met de geselecteerde partijen heeft de gemeente Tiel in juli 2013 het project gegund aan het consortium waarin VolkerWessels, Facilicom Services Group, Peutz, Pieters Bouwtechniek en Techniplan samenwerken.

 • Aanzicht vanuit de rotonde aan de Nieuwe Tielseweg
 • Interieur centrale hal gezien vanaf de receptie balie
 • Interieur centrale hal gezien vanaf de hoofdentree
 • Interieur centrale hal gezien vanaf de bovenste verdieping
 • Aanzicht vanaf de Hucht
 • Impressie appartementen aan de Westluidensestraat
 • Impressie openbare ruimte gezien vanaf de Waalstraat
 • Impressie plein tussen woningen en cultuurcentrum
 • Impressie entree vanaf het cultuurplein
 • Impressie woningen aan de Huf van Burenstraat
 • Entree parkeergarage
 • Impressie interieur ondergrondse parkeergarage
 • Interieur parkeergarage