Haalbaarheidsstudie Scheldekwartier Vlissingen

Zorg en wonen


op unieke locatie in voormalig havengebied

Haalbaarheidsstudie Scheldekwartier Vlissingen

Tegen de binnenstad van Vlissingen, aan de oostkant, ligt het Scheldekwartier. Dit is het terrein van de voormalige scheepswerf De Schelde. De gemeente heeft eind 2003 een groot deel van het terrein van de Koninklijke Schelde Groep aangekocht. Hiermee is een uniek gebied vrijgekomen van ca 32 hectare. Een plek die uitdaagt tot een bijzondere invulling, met de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en stevig verankerde maritieme identiteit.

Kans voor herontwikkeling

De huidige economische crisis heeft ertoe geleid dat de realisatie van een grootschalig gebiedsontwikkelingsplan stagneert en onhaalbaar is gebleken. Maar juist in deze tijden van financiële onzekerheid ziet  WVO Zorg kans om aan de Kop van het oude Dok, daar waar voorheen de schepen in aanbouw lagen, een ouderenhuisvestingsproject te realiseren. Atelier PRO heeft opdracht gekregen om samen met directeur Jan de Graaf en de gemeente Vlissingen te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor (her)ontwikkeling, hergebruik van oud industrieel erfgoed en nieuwbouw. De locatie biedt fantastische kansen voor bewoners: direct naast de historische binnenstad en straks de jachthaven bij het Dok.

Zwaan-kleef-aan
Atelier PRO heeft na een haalbaarheidsstudie samen met diverse projectpartners een plan ontwikkeld om dit voormalige havengebied te ontginnen. Er is begonnen bij de plek waar de meeste aansluiting gevonden kan worden met bestaande initiatieven. Door klein te beginnen, en als een magneet nieuwe programma-partners te laten aansluiten, kunnen we op een bijna organische manier een strategische stedelijke vernieuwing realiseren. Lokaal industrieel erfgoed wordt hergebruikt en getransformeerd tot een nieuwe zorgfunctie met ouderenwoningen, zorghotel, woningen voor verstandelijk gehandicapten en vrije sector woningen. Er wordt veel ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een restaurant aan de kade, een beschermde theetuin, kleinschalige commerciële functies en ontmoetings- en recreatieruimten die nadrukkelijk ook door de stad gebruikt gaan worden. Parkeervoorzieningen en bereikbaarheid worden aangepakt. Ook biedt het plan ruimte voor groei in de toekomst, door in het ontwerp ruimte te houden voor nieuwe functies en aanvullende programma-onderdelen.

Nieuw gezicht
Dit project is een bijzonder voorbeeld van gebiedsontwikkeling waar een prettig nieuw stukje stad wordt gerealiseerd, compleet met buitenruimte en grote verblijfskwaliteit, op een plek waar eerst alleen ‘achterkanten’ zichtbaar waren. Een terrein dat voor de stad jarenlang niet toegankelijk was, wordt ontmaskerd als potentieel met vele mogelijkheden. Met een opdrachtgever als  WVO Zorg ligt hier de kans om tot het laatste interieurdetail een prettige, mooie leefomgeving te realiseren voor een kwetsbare en groeiende doelgroep.

 

Het vervolg op dit plan is ons ontwerp voor een zorgcentrum in en nabij de zware Plaatwerkerij.

  atelier PRO
  Vogelvlucht
 • atelier PRO
  Vogelvlucht
 • atelier PRO
  Situatie
 • atelier PRO
  Perspectief exterieur
 • atelier PRO
  Exterieur
 • atelier PRO
  Doorsnede
 • atelier PRO
  Vogelvlucht