Stadspark en theater Middelburg

Lampion in het park


open en intiem theater in het groen

Stadspark en theater Middelburg

In het concept van het park is de diepte van het Molenwater, de oude dijk en de bestaande bomenstructuur als uitgangspunt genomen. Daarbinnen staat een alzijdig en compact theater. Met het terug brengen van de diepte van het Molenwater ontstaat een komvorm in het terrein. In het midden is een paddenpoel. De komvorm zal de afstanden van het gazon optisch vergoten. 

Een kwaliteit van het gebied is de oude Molenwaterdijk. Deze dijk omgaf het Molenwater en is rudimentair nog terug te vinden. De dijk wordt omgevormd tot een Belt, zoals die in Engelse landschapsparken voorkomt. Daarnaast wordt een hidden-fence langs de Belt aan de buitenzijde gemaakt, waarachter de auto’s geparkeerd staan. Zo verdwijnen de auto’s deels uit het zicht en komt de Belt prominent naar voren. Langs deze Belt aan de binnenzijde ligt de eco-zone. De ruimtelijke opbouw van het Molenwaterpark is het principe van ruwe bolster, blanke pit: een dichte ecologische rand en een open ligweide in het midden.


Het theater is vormgegeven als een alzijdig gebouw in het Molenwaterpark dat midden in Middelburg ligt. Het gebouw heeft twee kanten, aan de stadszijde is het monumentaal en voornaam terwijl het theater aan de parkzijde vooral de kwaliteit van een paviljoen heeft. Een open en intiem gebouw in het groen. Een lampion in het park.

In hoofdlijn bestaat de bouwmassa uit een onderbouw in de dijk ingelaten, met hierin de backstage en de publiekstoegankelijke zone in de bovenbouw. Deze bovenbouw is een rechthoekig gebouw met daarbinnen twee grote volumes met de theaterzalen. Tussen deze volumes loopt de route architecturale. De route die de bezoekers afleggen van de stad, via de foyer en het theatercafé naar de zaal. Door de functies zo te verdelen komt het gebouw op een natuurlijke hoogte te liggen die de kwaliteit van het gebouw in het park benadrukt. De oude dijk rond het Molenwater krijgt zo een nieuwe betekenis.

Na een spannende selectieronde is het ontwerp van Buro Sant en Co en atelier PRO helaas niet geselecteerd.

  • atelier PRO
    exterieur
  • atelier PRO
    exterieur
  • atelier PRO
    Molenwaterpark Exploded view