Holland Park Warschau, Poland

Strakke moderne vormentaal


in harmonie met de historische omgeving

Holland Park Warschau, Poland

Het kantoorgebouw naar ontwerp van atelier PRO biedt de oplossing voor de in de oorlog zwaar gehavende oostwand van het Driekruizenplein in Warschau. Tegelijk geeft het vorm aan de hoek met de Ksiazecastraat en de aansluiting op het uitgestrekte parkgebied langs de Vistula Rivier.

Uit het ontwerp van PRO spreekt begrip voor het specifieke karakter van de plek. Dat wordt enerzijds bepaald door het escarpment en zijn begroeiing aan de achterzijde van het terrein, anderzijds door de uitwaaiering van uitvalswegen die in het begin van de negentiende eeuw de vorm van een plein heeft gekregen. De architectuur van de nieuwe invulling – de massa's, de uitdrukking, de maatvoering, de relatie tot de rooilijn – bewijst hieraan op bekwame wijze zijn diensten. Stilistisch is gekozen voor een ingetogen strakke moderne vormtaal, die toch harmonieert met de monumentale gebouwen in de directe omgeving zoals de vrijstaande neoclassicistische Alexanderkerk en het onder het communisme opgetrokken Ministerie voor Industrie.


De zandstenen pleingevel van het bankkantoor is zodanig verticaal geleed dat elk van de drie geledingen op een ander schaalniveau functioneert. De teruggelegde dubbele winkellaag schept ruimte voor voetgangers, de regelmatige zandstenen gevel vormt een pleinwand, terwijl de dakopbouw pas goed zichtbaar is van enige afstand. De openbare doorgang naar de Villa Merlini wordt geflankeerd door een lagere aanbouw aan het Instituut voor Doofstommen: een ingenieuze overgang op het scherpst van de snede.

publicaties

Boekraad, C., Holland Park, Delft, 1998
Majewski, J., 'Na placu trzech krzyży', Architektura, 49 (1998)10, p 16-20

 

 • oud en nieuw
 • arcade
 • voorgevel
 • entree
 • gevels
 • gevelfragment
 • gevel
 • oud en nieuw
 • achtergevel
 • doorgang
 • balkonnen
 • trap
 • vide
 • Peter de Ruig
  maquette
 • Peter de Ruig
  maquette
 • Peter de Ruig
  maquette
 • Peter de Ruig
  maquette
 • atelier PRO
  situatie