Studie herbestemming Sacramentskerk, Den Haag

Initiatief


tweede leven voor de kerk

Studie herbestemming Sacramentskerk, Den Haag

Aan de Sportlaan in de Haagse Vogelwijk staat een kerk uit begin vorige eeuw. Omdat de kerk niet meer rendabel is, zijn er plannen om het authentieke gebouw te slopen en te vervangen door een meer- lagen- appartementengebouw. Bijzondere herinneringen aan de kerk hebben ertoe geleid dat de buurt het er niet bij laat zitten. Om het fraaie gebouw te kunnen behouden is atelier PRO gevraagd een initiatief plan te maken voor herbestemming.

De Sacramentskerk heeft een belangrijke rol als identiteitsdrager; het is een sterk herkenningspunt in de Vogelwijk. Daarom zijn in het onderzoek de mogelijkheden voor behoud en transformatie van de kerk onderzocht. Voorstel is om de 'kapellen' in de beide zijbeuken tot grondgebonden woningen te transformeren. Ook enkele andere ruimten komen hiervoor in aanmerking, wat neer komt op een totaal van zo'n 14 unieke grondgebonden woningen.


Door de kap open te breken, ontstaat er een binnenhof en blijft de  karakteristieke binnenruimte van de kerk behouden. De woningen komen zo om een grote gezamenlijke ruimte te liggen. Deze oplossing heeft atelier PRO eerder toegepast in de Ludgerkerk in Lichtenvoorde. In de plannen blijft ook de karakteristieke buitenzijde van de kerk behouden, zodat het zijn sterke oriëntatiefunctie niet verliest. Door het initiatief plan blijft de Sacramentskerk, ondanks zijn nieuwe functie, toch het herkenningspunt aan de Sportlaan.

Het zou een prachtig idee zijn dat de kerk ondanks zijn functiewisseling, een bijdrage kan blijven leveren aan het welzijn van de buurt. Het zou een mooie overweging zijn om een deel van de opbrengst van de kerk te gebruiken voor het realiseren van een bezinningsruimte in bijvoorbeeld de Mariakapel.

    atelier PRO
    interieur
  • atelier PRO
    optie 1 glazen dak
  • atelier PRO
    gevel